donmek

 1. 5

  yıldırımla vurulmuşa dönmek nedir ?

  apansız kötü bir durum karşısında kalıp ne yapacağını bilememek
 2. 5

  yangın yerine dönmek nedir ?

  çok kalabalıklaşmak
 3. 5

  yangın yerine dönmek nedir ?

  ortalık karışık, dağınık bir duruma gelmek
 4. 5

  turşuya dönmek nedir ?

  çok yorulmak, bitkinleşmek
 5. 5

  ters yüzü geri dönmek nedir ?

  [No message]
 6. 5

  ters yüz (ters yüzüne) dönmek nedir ?

  geri gitmek, geri dönüp gitmek
 7. 5

  ters yüz (veya ters yüzü) geri dönmek nedir ?

  gittiği bir yerden istediğini elde edemeden dönmek
 8. 5

  tersine dönmek nedir ?

  beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
 9. 5

  tersi dönmek nedir ?

  şaşırıp bulunduğu ve gideceği yeri kestirememek
 10. 5

  tecrübe tahtasına dönmek (veya çevirmek) nedir ?

  üst üste başarısız denemelere konu olmak
 11. 5

  tazıya dönmek nedir ?

  çok zayıflamak sırılsıklam
 12. 5

  şaşkına dönmek nedir ?

  beklenmedik bir durum karşısında şaşkınlaşmak
 13. 5

  şansı dönmek nedir ?

  talihi iyiyken kötü veya kötüyken iyi olmak
 14. 5

  şafiî köpeğine dönmek nedir ?

  yüzü gözü çok kirli olmak
 15. 5

  süt dökmüş kedi gibi (olmak veya süt dökmüş kediye dönmek) nedir ?

  suçunu bilerek bundan utanan kimsenin durumunu anlatır
 16. 5

  suyu kesilmiş değirmene dönmek nedir ?

  işlemez, yararsız duruma gelmek
 17. 5

  sudan çıkmış balığa dönmek nedir ?

  herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek, çok şaşırmak
 18. 5

  sıçana dönmek nedir ?

  üstü başı çok ıslanmak
 19. 5

  sağdan geri dönmek (veya sağdan geri etmek) nedir ?

  geri dönmek, geri dönüp gitmek
 20. 5

  pazar yerine dönmek nedir ?

  kalabalıklaşmak