deneycilik

 1. A

  Deneycilik Kendini Yok Eder mi ?

  Adam Fawer`ın Empati kitabında deneyciliik ilgili bölümdeyim ve verdiği örneğe göre bir yere (şehre) gitmeden ve o yerin varlığına dair herhangi bir kanıt olmadan (o şehre gitmiş birisini tanımak, şehrin plakası olan araba vs.) o yerin varlığına inanamam. Deneycilik akımına göre doğru bir...
 2. 5

  deneycilik nedir ?

  Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı Organizma ile durum veya çevre arasında bir etkileşim olarak yaşantıya önem veren, bilgiyi, simgelerle iletişimi yapılan denetimli ve yeniden düzenlenmiş...
 3. 5

  bilimsel deneycilik nedir ?

  Her bilginin deneyle veya gözlemle doğrulanabileceğini, sınanabileceğini savunan felsefe akımı
 4. mavimor

  Deneycilik

  DENEYCİLİK Ing. empiricism; Fr. empirisme, Alm. empirirmus, es. t. ibtibıîriyye, tedrîblyye Eski Yunanca'da "deney", "deneyim", "duyu verisi" gibi anlamlar taşıyan empeiria'dan türetilmiş felsefe terimi. Felsefedeki en genel anlamıyla tüm bilginin kaynağının deneyim olduğunu söyleyen...
Üst