david

 1. F

  DAVID HUME’DA AKIL NEYİ BAŞARABİLİR? (Güncel Önkal)

  David Hume, Đnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Sorusturma adlı kitabında bize felsefesinin temel çizgilerini ortaya koymaktadır. Bundan hareketle Sorusturma’yı sorusturmayı bes baslık altında yapmayı uygun buldum: 1. David Hume’un Felsefe Anlayısı ve Đnsanın Yapısına Uygun Olarak Yapılacak...
 2. F

  David Hume – Nedensellik – Neden Nedir

  Tanrı’nın varlığı, olgusal bir sorundur: Ya vardır ya da yoktur. Olgusal sorunlar veya varoluşla ilgili sorunlar da ancak gözlemle çözümlenebilir. Tanrı’yı kim gözlemlemiş? Tanrı’nın var olduğuna dair gözleme dayanan ciddi kanıtların bulunmadığını söylüyor Hume. Gözleme dayanan kanıtlar olduğu...
 3. mavimor

  Henry David Thoreau 'ya ait özlü sözler

  "Durumlar değişmez, biz değişiriz."
 4. mavimor

  David Starr Jordan 'a ait özlü sözler

  "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."
 5. mavimor

  David Hume 'e ait özlü sözler

  İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir. Tanrı kötülüğü istiyor da gücü mü yetmiyor; öyleyse o güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da...
 6. mavimor

  David Hume

  David Hume: David Hume(1711-1776) Deneyimden bağımsız edinilen bilginin olanağını yadsıyan, usçu varlıkbilgisel kabuller için geçerli bir zemin olmadığını vurgulayan İngiliz deneyci fılozof. Yalnızca felsefe alanında "nedensellik" anlayışının en sıkı eleştiricisi olmasıyla ya da ahlâk...
Üst