cekmek

 1. 5

  ... ziyafeti çekmek nedir ?

  herhangi bir şeyi en iyi biçimde başarmak, herhangi bir yönüyle doyurmak
 2. 5

  ziyafet çekmek (veya vermek) nedir ?

  konukları yemekli ağırlamak
 3. 5

  zartayı çekmek nedir ?

  ölmek
 4. 5

  zarar çekmek nedir ?

  zarara uğramak
 5. 5

  zahmet çekmek nedir ?

  sıkıntıya katlanmak, güçlükle karşılaşmak
 6. 5

  yükünü çekmek nedir ?

  bütün ağırlığını taşımak, her türlü eziyete katlanmak
 7. 5

  yuha çekmek nedir ?

  "yuha!" diye bağırmak
 8. 5

  yuh çekmek nedir ?

  beğenilmeyen, tasvip edilmeyen birine veya bir duruma karşı haykırmak
 9. 5

  yoksulluk çekmek nedir ?

  sürekli yoksulluk içinde bulunmak
 10. 5

  yıldırımları üstüne çekmek nedir ?

  bazı davranışlarıyla birçok kimseyi kızdırarak, saldırılarına, eleştirilerine yol açmak
 11. 5

  yekûn çekmek nedir ?

  konuşmaya son vermek
 12. 5

  yedek (veya yedekte) çekmek nedir ?

  akıntılı suda kayığı karadan iple çekmek
 13. 5

  yatak çekmek nedir ?

  çok bitkin ve güçsüz olmak
 14. 5

  yağ çekmek (veya yapmak) nedir ?

  gereksiz biçimde övmek, dalkavukluk etmek
 15. 5

  yabancılık çekmek nedir ?

  (bir iş veya çevrede) yabancı olmaktan doğan güçlüklere uğramak
 16. 5

  ya sabır çekmek nedir ?

  bir sıkıntıya ses çıkarmadan veya ona karşı bir şey yapmadan katlanmak
 17. 5

  vido çekmek nedir ?

  oyundaki kazanılacak sayıyı veya parayı iki katına çıkarmayı teklif etmek
 18. 5

  vicdan azabı çekmek (veya duymak) nedir ?

  istenilmeden veya bilinçsizce yapılan kötü bir işten dolayı acı çekmek, üzülmek
 19. 5

  varlıkta darlık çekmek nedir ?

  herhangi bir engel yüzünden elindeki imkândan yararlanamamak
 20. 5

  vantuz çekmek nedir ?

  şişe çekmek