calmak

 1. 5

  yuf borusu çalmak nedir ?

  kınama, üzüntü ve nefretini bildirmek
 2. 5

  yoğurt çalmak nedir ?

  yoğurt yapmak için süte yoğurt mayası koymak
 3. 5

  yere çalmak nedir ?

  yere atmak, yere fırlatmak
 4. 5

  yerden yere çalmak nedir ?

  çok hırpalamak
 5. 5

  yanlış kapı çalmak nedir ?

  isteğinin yapılmayacağı, yersiz sayılacağı bir yere başvurmak
 6. 5

  trampet çalmak nedir ?

  trampete değnekle vurarak ses çıkartmak
 7. 5

  topuk çalmak nedir ?

  yürürken ayakların iç kemikleri birbirine çarpmak
 8. 5

  teneke çalmak nedir ?

  tenekeye sopa vb. ile vurarak giden bir kişiye hakaret etmek
 9. 5

  tefe koymak (veya tefe koyup çalmak) nedir ?

  biri hakkında alaylı dedikodu yapmak
 10. 5

  süt çalmak nedir ?

  bozuk süt, çocuğu hasta etmek
 11. 5

  soğuk çalmak nedir ?

  (bitki için) soğuk zarar vermek
 12. 5

  sepet havası çalmak nedir ?

  işinden çıkarmak, sepetlemek yanından uzaklaştırmak, gitmesini sağlamak
 13. 5

  saati çalmak nedir ?

  bir şeyin vakti gelmek
 14. 5

  saat on bir buçuğu çalmak nedir ?

  yaşı çok ilerlemiş bulunmak
 15. 5

  paydos borusu çalmak nedir ?

  işi bırakma zamanı gelmek
 16. 5

  pala çalmak (veya sallamak) nedir ?

  uğraşmak, didinmek, çabalamak
 17. 5

  nöbet çalmak nedir ?

  belli zamanlarda mızıka çalmak
 18. 5

  klâkson çalmak nedir ?

  korna çalmak
 19. 5

  kırkından sonra saz çalmak nedir ?

  yaşlandıktan sonra uzun ve güç bir işe girişmek
 20. 5

  kırağı çalmak (veya vurmak) nedir ?

  kırağı, dondurup bozmak