birakmak

 1. 5

  zorunda bırakmak nedir ?

  yapmaya mecbur etmek
 2. 5

  zaman bırakmak nedir ?

  bir iş için süre ayırmak
 3. 5

  yüzüstü bırakmak nedir ?

  yapayalnız, kimsesiz, kötü bir durumda bırakmak bir işi zamanında yapmayıp savsaklamak, olduğu gibi bırakmak, ihmal etmek
 4. 5

  yoksun bırakmak (etmek veya kılmak) nedir ?

  yoksun duruma getirmek, bir şeyin yokluğunu çektirmek
 5. 5

  yaya bırakmak nedir ?

  [No message]
 6. 5

  yarı yolda bırakmak nedir ?

  yapılan yardımı sonuna kadar sürdürmemek
 7. 5

  yakasını bırakmak nedir ?

  rahat bırakmak, ısrar etmemek
 8. 5

  yadigâr bırakmak nedir ?

  bir kimseyi veya bir nesneyi hatırlatan olarak arkasında bırakmak
 9. 5

  ümit bırakmak nedir ?

  bir kimsede umut uyandırmak, umut vermek
 10. 5

  tezkere bırakmak nedir ?

  askerlik görevini bitirdiği hâlde orduda çalışmasını sürdürmek, orduda kalmak
 11. 5

  tesir bırakmak nedir ?

  kuvvetli bir biçimde etkilemek
 12. 5

  tatlı yerinde bırakmak (veya kesmek) nedir ?

  bir işi can sıkıcı bir duruma sokmadan sona erdirmek
 13. 5

  tadında bırakmak nedir ?

  aşırılığa kaçmamak
 14. 5

  sürümcemede bırakmak nedir ?

  bir işi sonuçlanıncaya kadar boş yere geciktirmek, uzatmak
 15. 5

  sözü ağzında bırakmak (veya sözü ağzından almak) nedir ?

  (birinin) söylemekte olduğu şeyi bitirtmemek
 16. 5

  serbest bırakmak nedir ?

  (tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
 17. 5

  sallantıda bırakmak nedir ?

  (bir şeyi) sonuca bağlamamak, savsaklamak
 18. 5

  sakal bırakmak (koyuvermek, salıvermek veya uzatmak) nedir ?

  sakalını tıraş etmeyip büyütmek
 19. 5

  peşini bırakmak (veya bırakmamak) nedir ?

  bir kimseyi veya şeyi izlemekten vazgeçmek (veya vazgeçmemek)
 20. 5

  pay bırakmak nedir ?

  kesme, biçme, yapma sırasında, bir şeyde daha sonra kullanılmak için fazlalık bırakmak bir ilişkide fazla samimî olmamak, mesafe bırakmak