bilgisi

 1. E

  Insanoglunun Kavramsal Bilgisi ve Epistemolojik Alternatifsizlig

  Yukaridaki basligi algilamak icin bazi ornekler verecegiz. Insanoglunu yeryuzunde olmadigi bir tarihsel zamani mesela dinazorlar devrini dusunelim. Ya da gunumuzde insanoglunun mevcut olmadigi bir ortam dusunelim. Simdi boyle bir ortama A diyelim. Bu A algi olarak hem bu ortamdaki farkli...
 2. R

  Biçim bilgisi

  Anlamlı en küçük biçim birimi (morfem) olarak tanımlanan kök ve eklerin, bunların eklemlenme biçimlerinin, eklerin işlevlerinin ve yüklendikleri anlamların, kelime türlerinin incelendiği bilgi dalıdır.
 3. 5

  yurttaşlık bilgisi nedir ?

  Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi
 4. 5

  yurt bilgisi nedir ?

  bk. yurttaşlık bilgisi
 5. 5

  yöntem bilgisi nedir ?

  Metot bilgisi
 6. 5

  yazı bilgisi nedir ?

  El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
 7. 5

  yapı bilgisi nedir ?

  Kelimelerin yapısını, türeme yollarını ve çekim biçimlerini içeren bilgi, morfoloji
 8. 5

  Türklük bilgisi nedir ?

  Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı, Türkoloji, Türkiyat
 9. 5

  tasvirî dil bilgisi nedir ?

  Bir dilin belirli bir çağını inceleyen dil bilgisi
 10. 5

  tabiat bilgisi nedir ?

  Okullarda doğa ile ilgili bilgileri içine alan dersin adı Bu dersin konularını içeren kitap
 11. 5

  şekil bilgisi nedir ?

  Kelime bilgisi, morfoloji
 12. 5

  sözlük bilgisi nedir ?

  Sözlük bilimine ilişkin bilgiler
 13. 5

  ses bilgisi nedir ?

  Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
 14. 5

  sağlık bilgisi nedir ?

  Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen
 15. 5

  öğretim bilgisi nedir ?

  Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
 16. 5

  ödev bilgisi nedir ?

  Herhangi bir meslekte bulunanların birbirleriyle ve başkalarıyla olan işlerinde tutmaları gereken yollar ve yerine getirmek zorunda bulundukları ödevler üzerinde duran, bilgi, deontoloji
 17. 5

  kök bilgisi nedir ?

  Köken bilimi
 18. 5

  karşılaştırmalı dil bilgisi nedir ?

  Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaştırarak inceleyen dil bilgisi
 19. 5

  hava bilgisi nedir ?

  Meteoroloji
 20. 5

  halk bilgisi nedir ?

  Halk biliminin, çevreyi oluşturan canlı, cansız doğal nesnelerle ilgili inanç ve uygulamaları konu alan dalı
Üst