basmak

 1. 5

  zıddına basmak (veya bir şey birinin zıddına gitmek) nedir ?

  sinirlendirmek, sinirini bozmak
 2. 5

  yılanın kuyruğuna basmak nedir ?

  kötü bir kimseye kötülük yapacak fırsat vermek
 3. 5

  yere sağlam basmak nedir ?

  titiz ve dikkatli davranmak
 4. 5

  yemini basmak nedir ?

  çabuk ve kuvvetli olarak yemin etmek
 5. 5

  yelken basmak nedir ?

  yola çıkmak, hareket etmek
 6. 5

  yaygara koparmak (veya yaygarayı basmak) nedir ?

  bağırıp çağırmak
 7. 5

  yaş tahtaya (veya yere) basmak nedir ?

  bir işte uyanık davranmamak yüzünden aldanmak
 8. 5

  yan basmak nedir ?

  (bir işte) aldanmak dürüst davranmamak, kaypaklık etmek
 9. 5

  yağ basmak nedir ?

  büyük bir kaba yağ yerleştirmek çok yağlanmak, semirmek
 10. 5

  üstüne basmak nedir ?

  bk. yerinde bir düşünce ileri sürmek iyice belirtmek
 11. 5

  uyuyan yılanın kuyruğuna basmak nedir ?

  kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına fırsat vermek
 12. 5

  uyku basmak (veya bastırmak) nedir ?

  çok uykusu gelmek
 13. 5

  tongaya basmak (veya düşmek) nedir ?

  kendisini kötü bir duruma düşürmek için hazırlanan bir düzene uğramak, tuzağa düşmek
 14. 5

  ter basmak nedir ?

  çok terlemek
 15. 5

  tam üstüne basmak nedir ?

  istenilen şeyi bulmak
 16. 5

  su basmak nedir ?

  (bir şey veya yer) sular altında kalmak, her yanı suyla dolmak
 17. 5

  soğuk ter dökmek (veya soğuk ter basmak) nedir ?

  korku, heyecan anlarında birden terlemek
 18. 5

  sırra kadem basmak nedir ?

  bir kimse ortalıktan yok olmak, ortalıkta görünmemek
 19. 5

  sıkıntı basmak nedir ?

  çok sıkılmak, can sıkıntısı duymak