basina

 1. 5

  yaşını almak (veya yaşını başına almak) nedir ?

  yaşı ilerlemiş olmak
 2. 5

  yanı başında (veya yanı başına) nedir ?

  hemen yanı başında, çok yakınında
 3. 5

  yalnız başına nedir ?

  Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
 4. 5

  üstüne başına etmek nedir ?

  ağır bir biçimde sövmek
 5. 5

  uykusu başına sıçramak nedir ?

  uyuyamadığı için sersemleşmek uykusunu iyi alamadığından hırçınlaşmak
 6. 5

  tepesine (veya başına) binmek (veya çıkmak) nedir ?

  genellikle kendinden daha güçsüz kimseleri ezmek,kötü davranmak
 7. 5

  tek başına nedir ?

  Kendi kendine, yalnız olarak
 8. 5

  silâh başına nedir ?

  silâh başı etmek için verilen komut
 9. 5

  saçına başına bakmadan nedir ?

  ilerlemiş yaşına yakışmayacak biçimde
 10. 5

  pişmiş tavuğun başına gelmemek nedir ?

  Her türlü zarara, kötülüğe, felâkete uğramak, çok sıkıntı çekmek
 11. 5

  parça başına nedir ?

  her parça için
 12. 5

  öpüp başına koymak nedir ?

  bir nimeti veya kutsal sayılan bir varlığı saygıyla el üstünde tutmak, yüksekte tutmak bir şeyi memnunlukla karşılamak, saygı duymak, saygıyla karşılamak
 13. 5

  kuru başına kalmak nedir ?

  hayatında veya yanında kimsesi kalmamak, kimsesiz, yalnız kalmak
 14. 5

  korktuğu başına gelmek (veya korktuğuna uğramak) nedir ?

  düşünülen kötü durum gerçekleşmek
 15. 5

  kendi başına nedir ?

  Kimseye sormadan Başkasının payı veya yardımı olmaksızın
 16. 5

  kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur) nedir ?

  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım istendiğinde söylenir
 17. 5

  kavga bizim yorganın başına imiş nedir ?

  başkaları yüzünden zarar gören kimsenin söylediği söz
 18. 5

  kan başına sıçramak (veya beynine çıkmak) nedir ?

  çok sinirlenip öfkelenmek
 19. 5

  kabak (birinin) başına (veya başında) patlamak nedir ?

  birçok kimsenin ilgili olduğu bir olaydan, yalnızca bir kimse zarar veya ceza görmek