basi

 1. 5

  başı için nedir ?

  "çocuğumuzun başı için", "annenizin başı için" gibi sözlerde değerli bir kişi ortaya konarak kullanılan ant veya yalvarma sözü
 2. 5

  başı hoş olmamak nedir ?

  bir şeyden hoşlanmamak
 3. 5

  başı havada nedir ?

  sevinçli
 4. 5

  başı göğe ermek (veya değmek) nedir ?

  beklenmeyen bir mutluluğa ermek
 5. 5

  başı dönmek nedir ?

  insana, eşyanın dönmesi, ayağının altından yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek sıkıntı yaratan bir durum karşısında bunalmak görkemli bir şey karşısında şaşırmak para veya mevki sebebiyle şaşırıp şımarmak
 6. 5

  başı dertte nedir ?

  çözülmesi güç, sıkıntılı durumda
 7. 5

  başı derde girmek nedir ?

  sıkıntılı bir duruma düşmek
 8. 5

  başı darda kalmak nedir ?

  parasızlıktan dolayı sıkıntıda olmak
 9. 5

  başı daralmak nedir ?

  (para yönünden) sıkıntıya, darlığa düşmek
 10. 5

  başı dara düşmek nedir ?

  sıkıntıya girmek
 11. 5

  başı çatlamak nedir ?

  başı çok ağrımak
 12. 5

  başı çekmek nedir ?

  herhangi bir konuda önde gitmek, ön ayak olmak
 13. 5

  başı bütün nedir ?

  eşi hayatta olan (karı veya koca)
 14. 5

  başı belâya girmek (veya uğramak) nedir ?

  sıkıcı, üzücü bir durumla karşılaşmak
 15. 5

  başı belâda nedir ?

  çözülmesi güç, sıkıntılı bir durumda
 16. 5

  başı ağrımak nedir ?

  bir işten dolayı sorumlu duruma düşmek
 17. 5

  başı bağlanmak nedir ?

  biri evlendirilmek birini yandaş olarak kazanmak, kendi yanında tutmak
 18. 5

  baş ol da, istersen soğan başı ol nedir ?

  küçük bir işte de olsa, başta olmak önemlidir
 19. 5

  bası nedir ?

  Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
 20. 5

  bal başı nedir ?

  En temiz bal