basa

 1. kCkmkrOp

  Son kelimeyi al başa koy ?

  Haydi sondakini alıp başa koyalım? Bu gün günlerden cuma
 2. istanbul2

  Stres ve Başa Çıkma Yolları

  Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehlikde hisedilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya kodludur. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit...
 3. 5

  tıka basa yemek nedir ?

  mideye sıkıntı verecek kadar çok yemek
 4. 5

  tıka basa doldurmak nedir ?

  doldururken çok bastırıp sıkıştırmak
 5. 5

  tıka basa nedir ?

  Çok sıkıştırarak, hiç boş kalmayacak biçimde, iyice dolacak gibi
 6. 5

  saç saça baş başa (saç saça baş başa gelmek veya dövüşmek) nedir ?

  (daha çok kadınlar için) kıyasıya hırpalayarak kapışmak
 7. 5

  kömür başa vurmak nedir ?

  kömürün iyi yanmamasından çıkan karbon oksidiyle zehirlenmekten baş ağrımak
 8. 5

  iş başa düşmek nedir ?

  kendi işini kendi görme zorunda kalmak
 9. 5

  dost başa, düşman ayağa bakar nedir ?

  temiz giyinip kuşanmanın gerekliliğini anlatır
 10. 5

  dalgayı başa almak nedir ?

  gemi veya sandalın başını dalgaların geldiği yöne çevirmek
 11. 5

  can cana, baş başa nedir ?

  herkesin kendi canının, kendi başının kaygısına düştüğü bir tehlike anını anlatır birbirini seven iki kişi bir arada yalnız olarak
 12. 5

  böyle başa, böyle tıraş nedir ?

  kişilere yaraşan işlemler uygulanır
 13. 5

  bir baştan (veya uçtan) bir başa (veya uca) nedir ?

  bir yerin bir sınırdan öbür sınırına kadar
 14. 5

  baştan başa nedir ?

  Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada Başından sonuna kadar
 15. 5

  baş başa nedir ?

  Birlikte, beraberce
 16. 5

  başa baş nedir ?

  Eşit durumda, dengeli olarak
 17. 5

  başa vermek nedir ?

  değiş tokuş yaparken üste bazı şeyler vermek
 18. 5

  başa güreşmek nedir ?

  yağlı güreşte, en usta pehlivanlar başpehlivanlık için yarışmak en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek
 19. 5

  başa gelmek nedir ?

  (kötü bir duruma) uğramak
 20. 5

  başa gelen çekilir nedir ?

  çaresiz durumlara düşüldüğünde insanın kendini üzüntüye kaptırmayıp bu durumlara katlanmasının olağan ve doğru bulunduğunu anlatır