× Merhaba Efelsefe Web Sitesinin Felsefe.net ile hiç bir bağının bulunmadığını söylemek isteriz.

baligigiller

 1. 5

  yunus balığıgiller nedir ?

  Örnek hayvanı yunus balığı olan, balinaların bir alt familyası
 2. 5

  yılan balığıgiller nedir ?

  Örnek türü yılan balığı olan, karınları yüzgeçsiz balıklar familyası
 3. 5

  yayın balığıgiller nedir ?

  Örnek hayvanı yayın balığı olan, Amerika, Afrika ve Asya'nın tatlı sularında yaşayan bir familya
 4. 5

  testere balığıgiller nedir ?

  Gövdesi basık, ağzı testere biçiminde, örnek cinsi testere balığı olan bir köpek balığı familyası
 5. 5

  sandık balığıgiller nedir ?

  Sandık biçimi vücutları kemik plâkalarla kaplı omurgalı hayvanlar sınıfı
 6. 5

  öz kedi balığıgiller nedir ?

  Köpek balıklarının örtülü omurgalılara giren bir familyası
 7. 5

  mersin balığıgiller nedir ?

  Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
 8. 5

  kurdele balığıgiller nedir ?

  Örnek hayvanı kurdele balığı olan balıklar familyası
 9. 5

  kurbağa balığıgiller nedir ?

  Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası
 10. 5

  kum balığıgiller nedir ?

  Kemikli balıklar takımının, kefallar alt takımına giren bir familya
 11. 5

  kırlangıç balığıgiller nedir ?

  Kemikli balıklar takımının dikenli yüzgeçlikler alt takımına giren bir familya
 12. 5

  kılıç balığıgiller nedir ?

  Her türlü kılıç balığı olan, dişsiz ve pulsuz kemikli balıklar familyası
 13. 5

  kedi balığıgiller nedir ?

  Balıklar sınıfının köpek balıkları takımını içine alan bir familya
 14. 5

  kaya balığıgiller nedir ?

  Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
 15. 5

  kalkan balığıgiller nedir ?

  Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
 16. 5

  kâğıt balığıgiller nedir ?

  Kemikli balıklardan, örnek hayvanı kâğıt balığı olan, ince gövdeli, gümüşî renkli balık familyası
 17. 5

  gümüş balığıgiller nedir ?

  Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
 18. 5

  gölge balığıgiller nedir ?

  Örnek hayvanı gölge balığı olan kemikli balıklar takımı
 19. 5

  fulya balığıgiller nedir ?

  Örnek hayvanı fulya balığı olan omurgalı hayvanlar sınıfı
 20. 5

  fener balığıgiller nedir ?

  Kemikli balıklar takımının, vücutları basık, derileri çıplak, ağızları çok büyük olan, derin denizlerde yaşayan balıklar familyası
Üst