ahmet

 1. mavimor

  Ahmet Taner Kışlalı

  AHMET TANER KIŞLALI 10 Temmuz 1939’da Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu, 21 Ekim 1999’da Ankara’da yaşamını yitirdi. İstanbul'da Kabataş Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yenigün Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-1972 arasında öğretim...
 2. mavimor

  Ahmet Rasim

  AHMET RASİM 1865'te İstanbul'da doğdu, 1932'de İstanbul Heybeliada'daki evinde yaşamını yitirdi. Menteşeoğulları'ndan Kıbrıslı Bahaeddin Efendi'nin oğlu. Kendisi doğmadan babası ailesini terkettiği için annesi Nevber Hanım tarafından yetiştirildi. Öğrenimini yolsul çocuklara eğitim hizmetini...
 3. mavimor

  Ahmet Altan

  AHMET ALTAN 1950'de İstanbul'da doğdu. Yazar Çetin Altan'ın oğlu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda tamamladı. Bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne devam etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Yirmi dört yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden...
 4. mavimor

  Ahmet Ada

  AHMET ADA 1947'de Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Ceyhan Lisesi’nde okurken öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çeşitli işlerde çalıştı. Kayseri’de devlet memurluğu yaptı. Yazın yaşamına 1970’te başladı. Şiir ve yazıları Hakimiyet Sanat, Saçak, Dönemeç, Somut gibi dergilerde...
 5. mavimor

  Ahmet Vefik Paşa

  AHMED VEFİK PAŞA 3 Ağustos 1823'te İstanbul'da doğdu. 3 Nisan 1891'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Paris maslahatgüzarı Ruheddin Efendi'nin oğlu. Mühendishane-i Berr-i Hümayun'da okudu. 1834'te Paris'e giderek bir süre Saint Louis Lisesi'nde öğrenim gördü. 1837'de Babıali Tercüme Odası'nda...
 6. mavimor

  Ahmet Mithad

  AHMED MİTHAD 1844'te İstanbul’da doğdu. 28 Aralık 1912'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. İstanbul Mısır Çarşısı esnafından Hacı Sülayman Ağa'nın oğlu. Babasını küçük yaşta kaybetti. 1854'te Vidin'de bulunan ağabeyi Hafız Ali Ağa'nın yanına gönderildi. Eğitimine burada başladı. 1857'de ailesi...
 7. mavimor

  Ahmet Muhip Dıranas

  Ahmet Muhip Dıranas Sinop'ta doğmuş (1909), ilk öğrenimini burada, orta öğrenimini ise Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. İki yıl kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş, bu arada Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalışmıştır (1930 - 1932). Daha sonra Hukuk öğrenimini yarıda...
 8. mavimor

  Ahmet Kutsi Tecer

  Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) Türk, şair ve yazar. Ulusal ve halkçı bir edebiyat anlayışını benimsemiştir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğdu, 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da öldü. 1929'da İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim...
 9. mavimor

  Ahmet Hamdi Tanpınar

  Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'da doğmuştur (1901). Ortaöğrenimini, Vefa Kerkük, Antalya Sultanilerinde, yüksek öğrenimini ise Edebiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır (1923). Erzurum, Konya, Ankara liselerinde. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır (1923 - 1932). Güzel Sanatlar...
 10. mavimor

  Ahmet Haşim

  Ahmet Haşim 1844 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğludur. 12 yaşlarındayken annesinin ölümü üzerine babasıyla İstanbul'a gelmiştir (1891). Bir yıl kadra Nümune-i Terakki Mektebi'nde okumuş sonra Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray) geçmiştir (1897). Galatasaray'ı...