Neler yeni

Tanrı Kimdir_?

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,691
Puanları
38
(düzenlencek ve bitirilmemiş yazımdır;=)

Tanrı nerdedir ve kimdir?

Tanrının birincil ödevi ve görevi sanırım gerçeği yapılandırmak, çekmek çevirmek ve düzene koymak olmalıdır.

Çocukların acı çekmesine gözyummamak ve annelerininin onlara eşit davranmasını sağlamak ve babalarının onları incitmesine son vermek

Sanırım bi çocuğun anne ve babasına karşı sığınabileceği bir üst mekanizma yoksa sığınabileceği tek içsellik tanrı dır. Tanrı olacaktır.
Tüm bu gerçeğinde;
Yani iyi tanrı bunu yapardı.
Anne ve babaları çeki-düzene koyardı.

İyi bi tanrı bi güç odağı ve merkezi otorite ve bir bilgi merkezi-yumağı olacağını ve boş duracağını ya da kendi işlerine bakacağını savunmazdı ve dünyadaki işlerle ilgilenirdi ve afurup küfürmezdi herşeye veryansın etmezdi ve çözümler sunardı/üretirdi.
İnsanlara kızgınlık üreteceğine.

Tanrı anne babaya nerde duracağını söylemelidir- iyi de kim söylemelidir
Kırkbeş ya da seksen santim boyundaki çocuk kendi büyüklüğünün tam en az beş katı bi dev tarafından hırpalanırken ve öfkeye maruz kalırken?

Dünyada eşitsizlik ve adaletsilikler var ve dizboyu.
Anderi Rublev'in (Tarkovsky) bir sahnesinde Tatar'lar Rus köylerini ve kiliseleri yağmalarken öldürülmek üzere bağlanmış bir adam-bir din görevlisi şunu demektedir. Tanrı hepinizi cehennem de yakacak.
Durdum ve baktım. adam öfkesini kusmakta. Ne yapacak yani bir Tatar gelmiş onu bağlamış ve öldürmüş-öldürecek ve öldürüyor ve elleri kolları bağlı hiç bir şey yapmıyor. Tüm öfkesini Tatar'ın yüzüne bile kussa bu durumu değiştiremezdi. Ya da nasıl kusacak ve dünyayı tüm bu eşitsizliği neye havale edecekti. Bunu bir üst kimliğe ya da başka bir çözücüye ve enerjiye devretmeli ya da dünyadaki tüm bu işleri çözmeye ve düzene koymaya başlamalı-kendi bi şeyler yapmalı.
birileri yapmalı;
çocukların tanrısı bu-birincil tanrısı;

bugün otorite figürünü temsil eden herşeye bakıyoruz;
Evde anne ve baba, okulda öğretmen, işte patron, kamuda ki yöneticiler ve sokaktaki polis ve asker gardiyan ve herkes herşey otorite;
toplumun ya da kendinin ve bir durumun otoritesi ve bilicisi
sanayideki usta bile muhtaçsınız

otorite figürleri bilgisizleşmiş;
kontrolsüz ve kendini bilmezler; bi şey ifade etmiyorlar;
onları iyiler mi temsil ediyor. İyiler mi bu konumları temsil ediyor. -onlara bakıyoruz ve bi grup zavallı -eli ayağı kımıldamaz iş göremez. bi şey yaratmaz ve emeksiz zevk ve heyecan hezeyan içinde ya da günlük hırslar ve gününün peşinde koşturan emeksiz sıradan zavallı ya da yarı zavallı insanlar küresi ve süreci ve -insancıklar görüyoruz

bilgililer mi? otorite
para ve güç otorite. ama ne paraları var ne bilgileri.
Dünyayı para ve güçlüler ve onların kontrolörlüğü yönetiyor
Aslında gücün kendi güçten/raydan çıkmış dengesizliği ve onun durumuna köle olmuş köleliği bu nazarları ve nisbileri yönetiyor;

Kişi dış dünyaya bakıyor ve ya buna tanrı özdeştiriyor. Tanrının otoritesini temsil edenler bunlar olmalı. Ya da tanrı tüm bunları cezalandırıp haklayıp düzene koyacak kişi tanrı olmalı
tanrı kim olmalı

Eksik hakları kim verecek
Genel olarak kişi haksız kaldığını ya da haksızlığa uğrayıp gideremediğini ve hakkını temin edemediği ve eşitlik kuramayacağını gördüğünde hak sağlamadığını düşündüğünde; hak ertelemesi ya da (duygusal ezilme ve tamamlayamama, mücadelesini göstermeme ya da istediğini olamama ve ifade edememe durumlarına sıkıştırıldığında iş başlıyor-bura çıkmaz sokak ... tanrıyı başlatan ya da işe koyan yerlerden biri)yukardakiler toplumsal kurumsal resmi işkencelerdir;
duygusal otoriterlik ve şiddet birinci elden anne baba tarafından ve diğerleri tarafında uygulanan şiddet ve baskı ve hor görmeler de

bu durumaa ya da her durumda ;kişi birinci elden hak denklemesi arıyor; hak ezilemleri var-ha kdüzensizlikler i ve dengesilzikleri
hak desteklemesi denklemesi gibi bir kurum ve durum arıyor. Hakkını denkleyecek bir güçlü ve hakkını geri ödeyecek durumu eşitleyecek ve bildirecek bir çıkmaz.

Dünyaya tanrıya yüklenen birçok iki sorun var. Birisi çocukların acı çekmesi -aç kalması gibi sorunlar

diğeri de sanırım büsbütün hak fenomeni-hak ertelemesi ve hak sağlananaması ve yargı ve denkleştirme kurumu ve kuramları

Tanrıyı incelersek bir kaç yerden giderilebileceğini ve azaltılabileceğni görüyoruz.

Güç ezmelerine ve incinmelerine-incitmelerine bir son verilebilmesi ve güç ve hak dengesi adaleti sağlanabilmesi
diğer para konusu gibi şeyler aslında sorun değil.

Kişi iç güce ve otoriteye maruz kalmak ve otorite karşısında güçsüzlük ve ezintilik istemiyor. ya da sorun çözecek sorunu ve tarafları denkleyecek tam mekanizma dilencinde;

yeryüzünü tanrı varlığı isteği budur-

(saygıyla ve sevgiyle)

Tanrıyı indirgeyebilecek şeyler
hukuk kuramıdır-tam bir hukukun yaratılabilmesi
yönetim kuramı; eşgüdümlü ve denk hukuk ve adalet ve yönetim kuramları kuramları yaratması ve sağlanması

Anne baba otoriteliğine ve mutlaklığına son verilmesi-toplumsal çocuk koruma kuramları geliştirilmesi
Aile koruma kuramları geliştirilmesi
Kadın koruma kuramları geliştirilmesi
İşssizlik ve aşsızlık mücadelesi . Toplumun bu kadar çatışmacı olamması ve iş emek yemek sğlamanı nve toplumdan düşmenin bu kadar kolay olamması
Temel hukuk kuramları çiğnenemdeikçe kişinin toplum dışı ya da aç bırakılmaıs, evsiz bırakılması, sömürülemsi gibi uygulamlara son vermek buun önüne geçmek
ve tü mevrensle hukuk düzgesinin yeniden yaızlamsı ve oluşturulamsı ve güç denglerinini yerle bir edilmesi gerekmektedir
Kiş itoplumsal acizlik duymamalıdır-

İnsanları niyi insanlara yükledikleri ödevlerde bunlar
Eğer onların karşısına donanıml ıbir felsefe ile çıakr çıkacak olursanız sizden bunu bekliyor oalcaklar

Dışarı bakıyorlar ve tanrıyı temsil eden bireyler
eğer bilgileri ve onurları saygın olanlar hiç bi şey yapmıyorsa
yaptırılmıyorsa?

Yine tanrı olarak toplum kuramını bulacağız;
ve bireylerle çatışarak bu kurumu indirgeyemeyeceğiz

-----
ASlında buraya gelip giden arkadaşların birincil yazma ödevleri-hani o çok akıl vereceklerin gerçek ödevleri ve içsesleri; vicdanları ve birincil susuş ödevleri;

---------- Mesajlar Birleştirildi at 14:44 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 14:39 ----------

" İnsanların iyi insanlara yükledikleri birincil ödevler bunlar "

Yeryüzünde tanrı devşirmek,,indirgenmek bitirgenmek isteniyorsa tüm metodoloji budur-kesin olarak budur kavramsal mücadelenin hiç bi indirgemesi

Çocukluğun özellikel birincil çocukluğun şiddetsiz ve incinmesiz geçmesi -geçebilmesi ve otoriterlik öğretmecili kadı ve sanısı altında kendinde yetişmemeiş dev bireyden dev birey tarafından şiddet görmemmek ve bir dev tarafında ezilmiyor ve duygusalm baskıya temaruza maruz kalmıyor ve anlanıyor olmak

"Otoriteler ve birincil otoritelere iş ve yönetim üstlenenlere üstlenceklere ve devredilmişlere ve görev tesli medilmişlere işbecermezlik duyusu ve güven sarsılması onuru yüklemesi ve onda kötü yöneticiler görmek sorunsalı"

Bu tüm topluma olan güveni çürütür; zamanla yıkar -bunu biliniz; içten çürür;

tüm toplumu başaşağı eden şey-işlerini yönetmeyen insanlar -akıl ve erdem çürüğü onun bunun şeyin hatta şeyinin hizmetçileri olmuşlar

nefret etmeyi ve öfke duymayı bırakın tam bunu yapın-içinizden sen işini yerine getiremiyorsun deyin büyük bir bakışla
paranın kendi ya da otorite nin kendine tutsaksın bunun için çalışıyorsun ve bi halt bildiği nyok

İyi insanlar var onlara niye bırakmıyorsun Niye iş ve görev üstlenmesini önlüyorsun

Otorite ve iktidar çarklarına ve seçim dümenlerine ve yönetim paradigmalarınıza -hiç- sızamayan iyi yürekli insanlar çöpçü heba oluyorlar
sistemini başağı ediyorsun sen hiç utanmaz mısın

Benim kötü mü yaşamamı istiyorsun ve çocuklarımın daha çok aç kalıp daha çok acı çekmesini istiyorsun-Sen hiç utanmaz mısın=,

beni yönetiyorsun-beni değil durumları ve işleri düzene koy hukuklar yap ve işlere çeki düzen ver

"güce teslim edilmiş korumaya aç çocuklar ve adalet dilenenler size burda karşı tanrı yazıyor olacaklar"


bunu da unutmayın-masalın sonu....
 
Son düzenleme:

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,691
Puanları
38
Tanrıya Havale Etmek

tanrı ihtiyacı neden doğar neyi yansıtır
tanrı nasıl çözümlenebilir -irdelenebilir
istek olarak tanrı ya da psişik olarak tanrı kimdir ve ne belirtir

Bir hak sağlayıcı düzenleyici dengeleştiricidir- Bu birincil anlamda tanrı bir adalet ve hukuk mekanizmasıdır- Ya da vicdansal olarak -eksik- hakların gidericisi, tamamlayıcısı ya da kusursuz tam eşitlikçi -eşitleyebilir- ve tüm hakları dengeleyebilir hukuk kişisini -tüzel kişini temsil etmektedir.

Eğer kişiler tanrı kişisini kurumunu varolduğunu olacağını biliyorlarsa tüm haklarında güven duyuyorlar ve sorun çözemedikleri yer ve durumlarda ya da haksızılığa maruz kaldıklarında gelecekte başka bir hayat döngüde yada öbür mekan sayılacak bir durumda bunu tanrının giderebileğine inanıyorlar ve inanmak istiyorlar

-Bu vicdansal güven temindir-bu ışık söndürülürse?
yerina başka bi şey sağlanmalı-daha büyük tabi ve sağlanmış olmalıdır zaten sağlandığında diğeri söner

Bu ters gidimler (olguya gidimler ya da olgudan gidimler ve olgular için indirgememe içerme çözümleme pratiği) sonucu sağlanabilecek tanrı (ya da diğer bilgi olgu da) aslında insanın bütün tanrı ihtiyaçlarını ya da iyilik ihtiyaçlarını ya da sözde iyilikten beklentilerini ortaya koyabilir ve verebilir

bunu deneyeceğiz.

Bu hakları yarım bırakmamak olarak yorumalanabilir-toplum dengesizliği ve toplumsal denge kurulamaması ve insanlar arasında hak barışı sağlanmaması ve kurulamaması olarak bir çok uzatılabilir biçimde ve formatta yorumlanabilir

Tanrıyı etimolojik ya da ontolojik indirgeme ve çözümleme çabaları ise bir çoğu zaman boşa hezimettir ya da çaba bütünsel sonuç ve getiri vermeyecektir. Toplumsal eşitsizlik adalet dengesizliği ve horlanma ; güçlünün güçsüzü ezmesi; kontrolsüz ve eşitsiz orantısız güç mücadeleleri -süreçleri devam ederken bir topluma tanrı afyondur denmiyor .Bu işleri çözümlemek isteyen bir grup insanın çarpıyor olacak bu
ve dönüp bu insanlar diğerlerine girip afyon bıraktırma mücadelesine girerse şimdilik ne olur?
toplumsal üst tabaka ve vicdan belirleyeciler iş çözemiyor ve üretiyorsa durma noktasına gelmiş dinamikte çözümleyici varsıl tanrıdır

toplumsal uyku-geniş çözün-geniş dinamik-geniş gözlem;

(yukardaki cümlenin manipülatif bi yazım olduğunu kabul.. sadece biraz ırgalalamak ana maksatlı-bu bilinçli bir çaba ve istem- bu doğruyu ve gerçeği yansıtır demiyorum. bu bir gözlem ve veri. son veri değil . kişileri; durumları; algıları çoğu zaman terse sarsmak ve ırgalamak büktürmek başka yöne baktırmak-esnetmek -düşündürmek için ve ters sorgulatmak -başka yargı kırmak eski yargı esnetmek yargı yıkmak maksatlı kurulumlu başka ön ve yeni ve ters yargılar bunlar)

Topluma bilgilendirme vermeyecektir. Toplum sorun çözücüler bekliyor. Gerçek paradigmalarını tüm tuhaf tuhaflıklarda diziyor ve yansıtıyor olacaktır

(-Her zamanki gibi yazılarımız anonimseldir- önünde arkasında kimlik olmayan ve telifleştirmesi gibi problem taşımayan ve başkalarınca kullanılıp geliştirip genişletilmesi özeline daha sıcak bakan, kişi özelini kaldırıp sıyırmayı amaç edinmiş anonimselleşme yolunda yazgınlardır)

sürekli makalesel yazımlara girişip uzun toparlamalarla belirli yazımlar üretmek -vakit daralmaları - yerine genel düşünce parçalarımızı hızlıca yakın geçip çok üretime yönelik ve çoğullaştımaya yönelik hızlı girdiler ve kalıplar sunmak ve taşımak düşüntülüdür;

yazı devşirilebilir-çoğaltılabilir-çözümlenebilir hatta isteyence teliflenebilir ve kendi kimliği ile dahi fikir babası ve üreticisi olarak sahiplenibilirdir;
teliflemeyi özellikle belirtiyoruz çünkü yazı başkasının duyuluyor bizde ve hissediliyor;

anonim ses dinleyiş anonim iç çözümlerdir
bunu yazıyorum ki sanal kimliğinden fazla bu yazıya aidiyetlik duyanlar olacaktır-onların haklarıdır-
ve bu o kişini gerçeği;

-bu gerçekten başka bir içkimliğin ve başka bir ben profilin düşünce profilinden üretildiği getirildiği yada süzüldüğü hissedilmekte ve düşünülmekte ve dillendirilmekte olan bir yazımdır;
bu bir şaka biçimi değil; kesinlikle benim içsesim ve günlük kontrollü düşünüm ya da ben sandığım kişi değil;
onu ayrıca bir paradigma olarak yansıtıyorum ki gelecek bunu bize geçecektir;
----------

Derli toplu yazim uretecek bagimsiz zamanimiz yok bizim
Ki olsa onuda bagimsizlik uretmeye adayacagimizdan çabayacagimizdan
Bi konuya duruma sunuma uzun genis odak kalip odaklanip adanmamiz belirtmemiz zor oalcaktır-olağınca toparlaycağız;

------

(
Eksik hakları kim verecek -hak düzenini kim ve ney sağlayacak-nasıl sağlanacak;
Genel olarak kişi haksız kaldığını ya da haksızlığa uğrayıp gideremediğini ve hakkını temin edemediği ve eşitlik hak dengesi kuramayacağını gördüğünde hak sağlamadığını düşündüğünde; hak ertelemesi ya da (duygusal ezilme ve tamamlayamama, mücadelesini göstermeme ve ifade edememe durumunu aşamam durumlarına sıkıştığında güç ve mücadele üretmeyi bilmiyorsa iş başlıyor-bura çıkmaz sokak ... tanrıyı başlatan ya da işe koyan yerlerden biri)

..
güç ezilmeleri-para ezilmeleri, tüm kaygıları aşamama, kaygı güçsüzlüğü ve yorgunluğu-güç gierememe;
sorun çözümsüzlüğü, aşılmayan kaygılar- güçsüzlük hisleri, acizlik hisleri kayıpları, başkaldırmış-eşit olağan tepki sunmuş ve vermiş olarak çözümü ve gidermiş hissetmeem ile sarma başgöstermesi;
toplumsal kayıplar ve toplumsal ezmeler, çocuk ezmeler, çocukların birbirinin duygusal sömürmesi, yetişkin sömürmesi-iş sömürmesi- güç sömürmesi

tanrının yatakları buralar; negative anlamdaki tanrının
pozitif tanrıda tma karşılığ ısorun çözeni ; iyi insan olacak olanın çözümleri
tanrının en çok başladığı ve yapılandığı yattığı yerlerdir-alanlardır..-(cinsellik takıntıları ve suçlayıcılık suçluluk hisleri ve baskınlığı özel ve ya da hariç olmak üzere)

bunlar çözümleme gerektiryor-geniş toplumsal çözümelme
her zamanki gibi toplum fenomenleri- birey çözümleme-para hukuku çözümleme yenileme -iş çözümleme; üretim dinamiği çözümleme ve seks ve insan gündelik ilişkileri -cinsiyet ve kuramlılık çözümeleme-iletişim ve aile dinamiği çözümleme
hep içiçe ilişkili ve fazlası ço kfazlası -bi çok alandan yönelenbilir buna-bunlara ve
hızlı yol para ya da seks özgürleşmesi-bilinç
birincil enerji çözümleri ama hep kapan -ne kadar zor; o kadar -az- tuzak

---
toplumsal yardım dayanışma kuram ve kurum bulamama yerleri ve durumları hep tanrıyı arıyor; iş üstüne koyuyor.
Yalvaracak ya da boyun eğilecek; güç ya da dilenç dilenecek konumlar artık güçsüzlüğün son zirvesi
iç enerj ive dış sorun çözücü bağı (şeytanla işbirliği ya da tanrı kuramını çaprazlar ve toplumsal büyü olarak sözedilecek hadise; dilediğini -hızlıca-kolaydan bir sağlayıvya ya da neerjiye duruma bilinemeze oldurtma gücü ve istemi bağışalaması ve karşılığında dilek ya da ney gerekiyosa onu sunma -telif ödeme-yapıcıya bırakma)

oldurma olgusu; istem güç ve enerjiyle oldurma olgusu düğümleri ve psikolojik baskınlıklar burada birleşir)

Bu güce teslim olmaktır ya da gücünü ve istemini teslim etmektir-karşılığında durum enerji işbilirği bağışlamak ya da herhangi
psikolojik forumlarda okuyabilirsiniz. demon olarak sözedilecek bilinmeyen valrıklara güç ve enerji bağışlanarak ve karşı ritüeller yaparak kendi adına işgörmesi istenir-beklenir;
bunu topluma uyarlayın; bir tetikçi bir mafya ya da kapalı karanlık işler-li güç merkezleri ve odaklı;
hep bu toplumdan çözümlenemsi gerekir ama nasıl olacak

kişi rizeden kalkıp hakkari de bir evin kapısını çalıp tanrı misafiri bir çorbayı nasıl içecek
-
--
parasız-aşsız zor gün;
ya da düzenlice iş istenecek, emek paydaşımına gidilecek kardeş yok toplumda
iletişim kurtulacak ve durumu anlayıp paylaşıp kalp bağı kuracak ve durum onarakcak yara saracak arkadaş yok toplumda
siyasi nüfuzlar nelere gebe?
siz bu toplumu istiyor musunuz?
diğer tüm susulackaları;

parasız-aşsız zor gün;
ya da acizilk ve acıma kendi başının çaresine bak biz de çöküyoruz kendimize yetiyoruz hisleri,
kamu da ya da otorite de ise
onu buna seçmeyen ve tutmayan durumu tarafsız insanca benimseyen ve özdeyens eni o diye bu diye sınıflamayan ve ayırıp gayırıp yargılamadan güçsüzler ve güçlüler kefesine sokmadan, durumu anlayan ve dinleyen ya da çözen ve denkletirebilecek kişi ya da kurum dağılımı olgusu yok;
bir başka tanrı başladı şimdi
ve o tanrı yerle bir etmeden

kişi bir güçle, kolektivle, siyasi ideolojiyle, partiyle, durumla herhangi kondiktivite ile herhangi şeyle bağ kurmalıdır -ya da kendi acizliğinde devinmelidir
sanat üretmek -bilim üretmek hatta felsefe üretmek içten çıkmazlarından biri de budur
dost sorumluluğu
işte bundan burda felsefe üretiyoruz

söz birleştirmiş hissediyoruz bazı arkadaşlarla-çabalarla bir yumak olmuş gibi;
amaç çaba ve enerji bunu kullanın-kullanalım ve . bu hukuk zor bulunur

Kişi toplumdaki bireysel kişisel hukuku aşan alanlarda çözüm üretmediğinde ya da kapana kısıldığında ve kıstırıldığında bi çok iki yön var
ya sonsuz bir direnç başkaldırma öfke üretme ve eylem direnç atma durumunda
ya da kabullenmiş ve boyun bükmüşlükle birlikte kaderine razılık ve kabuğuna tersi ezginlik üretmek durumunda bırakılıyor.
Çökkünlük ya da artgınlık -başkladırm başdirenç temel iki yön.
Diğer birleşmeler ve çözüm üretmeler dinamiği bağımsız incelemeler çözümelmeler başkalarına yardım yönleri genişlemeleri başka yönler ve geniş yönler bunu çok azı görür bulur
iki yönlülükte

Şimdi toplumları bu olgular ışığında inceleyelim;
akşam haberlerinzi size kendiniz hatırlatmakta-iç olgularınız devinir -durur
iç telaşlarınız izlediğiniz günde; temel enerji gerçeği kendi gündeminiz
işte bu yüzden tvleri koparın ve bağımsızlaşın-bağımsızlaşak diyoruz

Bi çok durumda kişi bağımsız çabasıyla ya da bireysel itemnleriyle çözümleriyle bile ki tüm enerjisi ile direnç üretebilecek kişi bile işleri yoluna koyamayabilecektir.

Bir köprüde ev başında kendini kesen yakan adam ya da diğeri hiç toplumun sesini duymadığı bi binada aç çürüyen sefilleyen adam
iş gününü felsefeye adamış adamlar; işini aksatmadan
bunlar bize ne hatırlatıyor
sokaklarda sallanan genç çocuklar onlara kızıyoruz
siz toplumunuzun aslında kendimizin de ne halttan halt olduğumuzu göstermekten başka hiç bi şey yapmıyor

"kapat televizyonu anne
seni de kandırıyorlar"


umut yazanlar ve umut yazmak
umut sonsuzdur-gerçeğin içine bu kadar dalmalı değil. yuakrdaki gibi ama bi çoğunun paylaştığı da bölüştüğü de budur
eğer paradigma ve gelecek üretecekseniz acı belenmek ve toplumsal acıdan umurlanmak ve acımak bir çözüm değil üretmez
sorumluluk belenmek için tabi ki başka ışınlar da aranmalıdır ve rahat tutum da benimsenmelidir

yukarıda belirtilen özgülüklerde
Topkumsal düzenlemeler-düzensizlikler ve işbirliksizlikleri tüm toplumsal entropi bu durumda tanrı yansıtacak ve tanrı olarak yansıyacaktır.

bir tanrı olup olmaması aslında gerçeğin çözümünde kararsızdır-bunu anlatması zor
gerçek farklı bir olgu dinamik öyle ya da böyle ele almak
siz ne görüyorsunuz
gerçek demek

kişie göre bir tanrı düşüncesi bir düşünce olgusu yumağı vb olarak var
dış gerçekte ne var
dış gerçek diye bi şey mi var

kişi ya da toplum bi ölçüde kendi gerçeğini yaratır ya da algı gerçek= gerçek ve kişini kendine hissettirdiği kendi gerçeğidir gibi diyebilirdik ama hep bu ifadeler boşluk taşır
olgular incelendikçe genişler

Toplum yoksa tanrı vardır-Bireysel otoriteler varsa ve yoğunsa tanrı vardır.
Bireysele otoriteler işlerini çözmüyorsa ve otorite yumakları güçleşmişse karmaşıksa tanrı bilimi karmaşıktır
Bu çözümlemelerde hata var mı?
bu durumda
tanrıya güven çökmüş ve ileri ki aşamalarda daha da çok çökecektir-bu içe çöken toplumun habercisidir-Toplum daha da kapanacak ve çözünecektir;
ya güçsüzlükle tam boyun eğme ya da başkaldırın ve son dirençlerim başleyaceğı eşik ay da yerler ve toplumun sınıflanacağı çözümleceği ve çözümleneceği yerler

dinamik kaygan kuşak

İşte burada toplumlaşma öğrenilmeli.
diyebiliriz ama yine yıkım dersleri ve ve toplumasl olgu dersleri ve öğretmeleri sağlayacaktır. toplumsal olayların öğreticiliği ve greçekleşmesi zincirlerinin toplumsal olgu geliştirmeleri ve öğrenmerin paralele gleişim

çözümü bir kelimeyle üretmek işe yaramayacaktır
çözüm übir olguyla yaratmak ya da olgu çözümlemek işe yaramayacaktır
toplumsal olgular deviniyor ve kendi biçimleri var

Tek bireyden tek sorumludan iş üstlenmeyi ve sorun çözmeyi bırakması istenmeli. Toplumsal geniş tabana yayılmış hukuk ve kamu düzenleri ve toplumsal işbirliği-bölüşümü yaratılmalıdır..
bu yukardakileri derken hep öznelere görevler yüklüyoruz işte- bunları kim yapacka ve yaptıracak
çözümler buldu kay da orda toplum böyle işlemiyor olacak;
 
Son düzenleme: