Masanobu Fukuoka kimdir?

"ictenlik"

Aktif üye
Burada sevgili okur Yazar yazdıklarını silmiş ve bir boşluk oluşmuş

Masanobu Fukuoka "Hiç bir şey yapma" tarımı ya da felsefesi adlı düşünüş ve uygulamanın temsilcisidir.

Fukuoka'nın tarımı doğaya ve özedönüş deneni simgeliyor. Toprağı ve tarımı tamamen kendi haline bırakarak ve organik ve doğal yapısına ve doğayı kendi serbestliğine geri döndürmeyi amaçlayan bir tarım projesi bu.
Tohum ekmek için toprak bile işlenmiyor tohumlar toprağın yüzüne saçılıyor..

Hiçbirşey yapma hareketi; bir doğal oluruna bırak fikridir. Tabi ki ve mutlaka hiçbir şey yapmamak anlamında değildir. Doğal, kolay ve gerekli olanı yapmak, içinden geleni yapmak, bir ekstra güç sarfetmemek belki denilebilir.

Masanobu Fukuoka kimdir?

Japonya’da yaşamış bir çiftçi ve filozoftur. Geliştirdiği doğal tarım yöntemiyle ve çölleşmiş toprakların yeniden yeşermesini sağlamasıyla anılır. Yerel kültürlerin toprağı sürmeden ve ilaç kullanmadan uyguladığı geleneksel tarımı savunduve bunun üzerinden ‘Doğal Tarım’ ya da ‘Hiçbir Şey Yapma Tarımı’ olarak bilinen kendi yöntemini geliştirdi.

Vikipedi
“Hiçbir Şey Yapma” Hareketi

Maddeci kültürümüzün saldırganca yayılma devrinin sonu geldi ve birleşmeye, kavuşmaya dayalı yeni bir “hiçbir şey yapma” çağı başlamakta. İnsan, karmakarışıklık ve boş çabaların çılgınlığı içinde koşturur dururken daha da zayıf ve güçsüz düşmemek için, yeni bir yaşam şekli ile doğayla birlik düşüncesini temel alan ruhsal bir kültür oluşturmakta acele etmeli.

İnsanın doğaya geri dönüp bir ağacın ya da bir ot parçasının özünü anlamaya çalışırken, insanlığın biriktirdiği bilgiye hiç ihtiyacı olmayacak. Planlar, tasarımlar ve çaba olmaksızın doğayla âhenk içinde yaşamak yetecektir. İnsan zekâsının yarattığı sahte doğa imgesinden kurtulmanın yegâne yolu bağımsızlaşmak ve kusursuz doğal âleme dönmeyi içtenlikle dilemektir. Hayır, gereken niyaz ve yakarma dahi değil, endişe ve arzulardan uzak olarak toprağı ekip biçmek yeterli.

Eylemsizlik üzerine kurulu insanlığı ve toplumu oluşturabilmesi için, insanın, geçmişte tüm yaptıklarını gözden geçirmesi, içinde yaşadığı topluma ve kendine nüfuz etmiş yanlış görüş ve kavramlardan birer birer kurtulması gerekir. “Hiçbir şey yapma” hareketi tümüyle budur.

Doğal tarım bu hareketin bir kolu olarak görülebilir. İnsan bilgisi ve çabası sınır tanımadan genişleyip büyüyerek daha karmaşık ve zararlı hâle geliyor. Bu genişlemeyi sona erdirip bilgi ve çabalarımızı azaltmaya, basitleştirmeye ve bütünleştirmeye ihtiyacımız var. Doğa kurallarına uygun olan budur. Doğal tarım, tarım tekniklerinde yapılacak bir devrimden çok daha fazlasıdır. Bir ruhsal hareketin, insanın yaşam şeklini değiştiren bir devrimin pratikteki temelidir.

“Rahat bırakılan doğa, mükemmel bir dengededir. Ne kadar çok şey yaparsanız doğadan o kadar uzaklaşırsınız ve ne kadar çok şey bilirseniz işiniz o kadar güçleşir. “

“Bilimsel bilgiyle kavrandığı haliyle doğa, yıkıma uğratılmış bir doğadır; o, iskeleti olup ruhu olmayan bir hayalettir.”

“Hiçbir şey yapmamak çiftçiliğin nihai biçimidir. Hiçbir şey yapmamak. İnsan bilgisini ve maddi serveti reddediyorum. İnsanoğlu hiçbir şey yaratamaz. Hepsi doğanın eseri. İnsanoğlu bir ot tanesi bile yaratamaz. Onu yaratan doğadır.”

“Benim yöntemlerimi uygulamanız için ruhsallığa yönelmiş bir insan olmanız gerekmez. Bu kavramlara, berrak, açık bir zihinle yaklaşabilen herhangi biri başarılı olacaktır. İnsanın doğayı bilmesi yeter bildiğimizi zannettiğimiz doğayı değil, gerçek doğayı!

– Doğal Tarımın Yolu, Masanobu Fukuoka

https://ekinsapidevrimi.org
 

Lefty

Aktif üye
Araştırmalara göre beyin hiçbir şey yapmadığı zaman dinleniyor ve buna bağlı olarak da yaratıcılık kapasitesi artıyormuş çünkü yoğunluk insanın sağlıklı düşünmesine engel olup sürekli spontan düşünce üretmesine sebep oluyor. Panik halindeki insan, nasıl o an için doğru seçenekleri göremezse beyin de yorulduğu zaman kitlenip kalıyor.
Bazı toplumlarda çalışma saatleri kısa tutulduğu gibi öğlen saatlerinde siesta yapmaya izin bile verebiliyorlar çünkü verimliliğin çok çalışmakla değil, konsantrasyonla sağlanabileceğinin farkındalar.
 
Üst