Neler yeni

madde nedir ?

5N1K

Yeni üye
Katılım
17 Şub 2008
Mesajlar
67,705
Puanları
0
Yaş
39
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne

Öge, unsur

Yasa, sözleşme, antlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm

Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri

ileri sürülen sorun

Para, mal vb. ile ilgili şey
 

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,691
Puanları
38
madde;
ad
1.duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan, yer kaplayan nesne.
eş anlamlısı: özdek

2.bir şeyi oluşturan öğe ya da öğeler.
"Cam silisli maddelerden yapılır"

Tanımlamalar/denemeler


-- Madde, fiziksel evrenin,( evrenin ) , unsurlar bütünüdür ya da unsur olarak sınıflananın kendisidir.doğalıdır.ve doğası

madde
fiziksel evrenin, fizik olan kendisini, kendiliğini (ya da verdiği izlem gözlem olanın algılayıcıya göre ifadesini, duyusunu ve izlemini) temsil eder/ifade eder..

-- Ya da fiziksel evrenin, daha fiziksel derken, fiziksel dediğimiz şeyidir-
şeydir
daha onu tarif ederken, dokunma ve yer kaplama ve algı ve dokularla algılanma/algılanan olarak belirttiğimiz şeyin -şeyi-, ve ortak nesnesi.. ya da duyusu

--fiziksel evrenin/şeyin, şeyi ve kendiliği ya da nesnesi madde olarak belirlenir..

--ya da fizik olarak temsil edilenin kendisi ya da fizik'i maddedir.

aslında fizik dediğimiz maddedir-değilse tartışalım..
algılayıcıya göre olanı ya da algılanan olan hali ve halin kendisi-durumu/somutu

-- algı verenin kendisi, -fizik unsur-, maddedir

fiziksel evrenin/şeyin, şeyi ve kendiliği ya da nesnesi madde olarak belirlenir..

(bu tanımlama daha iyi nasıl getirilebilir-tamamlanır
ya da neyi kaçırıyoruz ya da eksiltip vermiyoruz)

---madde bilinç, karşı bilinç karşı ruh vb. çatışmalar üzerine giderme -iyileştirme istemi için çözümlemeler


bu bölünme nasıl yapılacaktır
buradaki ayrım nasıl yapılacaktır ve temel çözümsüzlük ya da çatışma nedir?
neden madde, evren gerçeği/kendiliği üzerine bu kadar tartışma çekişme, ilkicilik ve uzlaşamazlık çatışmacılık vardır. Bunun ana sebepleri, karmaşası nedir? Nasıl tanımlanır ve belirlenir , taraflara (ya da kendimiz) nasıl izah edilir ve indirgenir ve tanımlanır..
Burda ki gerçek ikilik nedir? Neye bölünebilir
ana dinamik nedir? bunu sağlayan nedir? Nasıl giderilecektir
bir uzlaşma yolu var mıdır? neyi tartışıyoruz ve aslında nerde yanılıyoruz ve geçimsiziz
nereye varırız ve nerde uzlaşabiliriz

(bu anlamda fizik dediğimizin madde olup olmadığı (ya da bağı) tartışılmalıdır)

fiziksel evrende gerçeğe ilişkin tam temsil edilmeyen şeyler olabileceği varsayması
bu eksik
temsil edilip edilmeyeceği?
yani evren dışı ögeler olarak
bu başka

--
bu bizi evrenin/gerçeğin kendiyle sınırlı olup olmadığı ya da daha başka evrenler/gerçekler olup olmadığı ve bunların nasıl sınıflanacağı-sayılacağı, bağlanacağı ve birbirlerinden farkları bulunup bulunamayacağı çeperine ve sorgularına/tanımlarına yöneltir..
--

hiç bir algı vermeyen/vermeyecek olan şeyler olacağı tartışmalıdır ancak fizik olmayan şeyler ya da fiziksel ölçülemeyecek –kaba konulamayacak ya da durdurulamayacak yetersiz gözlemlikli şeyler olarak sınıflanacak ama madde olmayan olarak sınıflanmayacak şeyler
-görüyorsun ya -karmaşa bu
başka bir konu sınıflama -metodoloji? karmaşa

--
bunlar maddeye göre daha uçucudur-belirsizdir
örn. ses koku
ancak yine de bunlar duyularla algılanabilir ve ölçülebilir ve sınıflanabilir.
--

Bir karşı evrenden/diğer evrenden ,başka olası evrenden, -gayrı evrenden ya da evren olmayacak olanlarlardan sözetmelimiyiz? Nasıl
sen bunu sorarken neyi soruyorsun-ikiliği sınıflamak mı?

Varlık ögesi bunu kapsar mı?
yer olarak durağan katılaşmamış, somutlukları belirsiz nesneler ve uçucular nasıl tanımlanır ve tartışmalıdır

fiziksel
sıfat

1.fizikle1 ilgili olan.

2.genel olarak doğaya, nesneye ilişkin olan.
nesneye ilişkin olmauan var-mıdır? anti nesne
kim
başka var mıdır?
sence

gayrıfizik -maddeleşmemiş olan,_ örneğin ses .
ama fizik olanla bağıl-türevli

herşey kim ve ve ne olarak (mı) sınıflanmalı ? bunlar nasıl bağlanmalı
sen düşün
birbirinden ötürü varlık-
aynılık
bir diğerlik
bir değişiklik
birbirini gözlemlik

--
anti-madde, madde olmayan, olmayacak olanlar ikilemi olarak
...
gayrı safi maddeyi ya da gayrı madde (madde gayrısı) sanısını ve terimini
matematiksel denklem/denkleme olarak karşı maddeyi (- eksi) maddeyi
buna gerek var mı?
gözlemci mi?
birbiridnen ötürü varlar
?
--

--anti-fizik olanlar?
fiziksel olmayandan, anti-evrenden- anti varlıktan sözedilmeycekse tartışılmayacaktır

matematiksel olarak konumlanmalı mıdır
belirsiz soru- başak cevaba yönelen, başka soruyu ve cavabı arayan-soran , belirsiz

-
, maddeleşmemiş ve katılaşmamış yerinde durmayanlar olarak mı tartışılacaktır
ikilemlerii kaçırıyor musun- açık

--
tamam gözlemci ve gözlem/gözlem veren
ve algılayıcı ve somut
burda nasıl bir bölünme var
bölünme yok
nasıl ikileşiyor
birlik

bir felsefe nereye kurulur
-matematik

----
-ayrıca- giyojen posta taşınan -bilim -veri /yazın
http://www.felsefe.net/143959-post21.html
 
Son düzenleme: