Küreselcilerin "merkez ülke türkiye"projesi

asil

Yeni üye
KÜRESELCİLERİN ‘MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE’ PROJESİ…
27 Mayıs 2015 Çarşamba 00:00:00 (Update: 24 Temmuz 2015 Cuma 14:23:54)
KÜRESELCİLERİN ‘MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE’ PROJESİ…

ABD’deki 17 istihbarat kurumunu bünyesinde barındıran Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) her beş yılda dünyanın geleceğine yönelik tahminlerini açıklar. 2012 yılında “2030 global trendlerini” açıkladı. Bu raporda öngörü olarak 2030 yılında dünyada yeni şehirler, ‘mega şehirler’ yeni ülkeler ve yeni yönetim modelleri oluşacağını söylüyor. Aslında bu öngörüden öte küreselcilerin hedeflediği bir plandır.

NIC’in raporları incelenirse, Küreselcilerin gelecekteki planlarının şifreleri de çözülebilir. Küreselciler bu tür raporlarda gelecekte olacak dedikleri olayların bir bölümü de aslında kendilerinin planladığı olaylardır. Rapora göre, ortaya çıkacak yeni megaşehirlerin kendine özgü yasaları olacak. Gümrük muafiyetleri, özel ayrıcalıklar vb. gibi. Yani bir nevi “Serbest Bölge Şehirleri” olacak.

Suudi Arabistan 2006 yılında “Bölgenin Merkezi Suudi Arabistan” sloganı ile “Kral Abdullah Ekonomik Şehri”nin temellerini attı. Proje için 100 milyar dolar harcanacak ve 2035 yılında tamamlanacak.

Projenin 7 dakikalık sunumunu https://www.youtube.com/watch?v=05DYba3WprU bu adresten izleyebilirsiniz. Projenin sunumu izlenirse, Suudi Arabistan’ın çevre ülkelerde merkez olacağı, ciddi ticari potansiyelin oluşacağı, bu şehrin Ar-Ge, üretim, istihdam şehri olacağı vs hakkında bilgiler görülebilir.CHP’de “Merkez Ülke Türkiye Projesi” ile bir yeni şehir kuracağını açıkladı. Bu şehrin 7 dakikalık sunumunu da https://www.youtube.com/watch?v=QHSXnLBdn7Q bu adresten inceleyebilirsiniz. CHP’nin şehir projesi Suudi Arabistan’da inşa edilen “Kral Abdullah Ekonomik Şehri”nin kopyasıdır. Çünkü sunum süreleri aynı, içeriği aynı hatta sunumda kullanılan tır görüntüleri de aynıdır. CHP’nin bu projesinde Türkiye “Malların toplandığı ve dağıtıldığı ülke” olarak tanımlanıyor. Her iki projede 2035 yılında tamamlanacak.

CHP bu Projeyi Suudi Arabistan’dan çalmadı. Çünkü projeyi Suudi Arabistan ve Türkiye için hazırlayan aynı Küresel güç odaklarıdır. Projenin hem siyasal hem de ekonomik yönü var. Bize sunulan, gösterilen projenin ekonomik yönü. Oysa bu şehir modeli raporda öngörülen (istenilen) yeni bir “yönetim modeli”dir. CHP şehri “sivil toplum kuruluşları yönetecek” diyor. NIC’in 2030 Global Trendler raporunda, 2030 yılına gelindiğinde birçok yeni devlet ve mega şehirlerin ortaya çıkacağı varsayılıyor. Bu nedenle yeni yönetim modelleri ortaya çıkacak deniyor. CHP’nin “şehir projesi” Türkiye’deki yönetim modelini kökünden değiştirme projesidir. Bu şehir modeli “Özerklik verilmiş küresel şehir modeli”dir. Aynı modeli “Diyarbakır” için de isteyecekler!. Küreselciler şehirlerimizin yönetimine müdahil olmayı planlıyor! Daha önce “İstanbul bir dünya şehri, Türkler yönetemiyor, ortak yönetim olmalı” tezinin başka bir versiyonu ile şimdi sahnedeler.CHP’nin seçim kampanyası için anlaştığı “Benenson Strateji Group” şirketi aynı zamanda ABD başkanı Barack Obama’nın seçim kampanyasını yürüten şirkettir. Benanson şirketi İngiliz “Kantar Media” (Media Monitoring and Marketing - Kantar Media | Kantar Media) şirketinin bünyesindedir. Türkiye’deki reyting ölçümlerini yapan ‘TNS Piyasa Araştırma Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’de Kantar Media isimli şirketin bünyesindedir. ‘Kantar Media’ şirketi ise “WPP PLC” (Advertising, Branding, Consumer Insight, Digital, Marketing, PR, Design, Media - WPP) şirketinin bünyesindedir. Bu şirket Rothschild ailesine aittir. HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation)’de Rothschild ailesinin şirketidir. WPP şirketi dünyanın 111 ülkesinde 3000 ofis ve 179 bin personelle hizmet veriyor. Şirketin hizmet alanı, ekonomik ve siyasal piyasa araştırmaları ve seçim kampanyaları yürütülmesi ve algı oluşturma üzerinedir. Yani Küreselciler, istedikleri politikacıları ve siyasal partileri seçtirmek için herhangi bir ülkede direk sahaya iniyorlar. Şu anda Türkiye’de olduğu gibi!

Küreselcilerin seçimlerde “Algı Oluşturma” Yöntemi
Dünya genelinde global Medya/Sosyal Medya Küreselci olarak tanımladığım birkaç ailenin elindedir. Ülkelerde de bu aileleri temsil eden yerel gazete patronları var. WPP şirketi 111 ülkede “servis hizmeti” sayılacak bir alanda faaliyet gösteriyor. Ticari açıdan karlı bir şirket olma ihtimali mümkün değildir. Twitter’de 2006 yılından beri zarar eden bir şirket… Bu yıla kadar zarar etmiş bir şirket ama ısrarla yatırım almaya devam ediyor. Bunun nedeni; dünya çapında “Algı oluşturmak” operasyonlarında kullanılan sosyal medya platformu olmasıdır (!)

Türkiye seçimlerinde Twitter’de algı oluşturma ve yönetme: “Twitter Türkiye Gündemi” adı altında kullandığınız Twitter hesabı sayfasının sağ tarafında, o gün Türkiye insanının ne konuştuğunu gösteren 10 maddelik gündem konusu vardır. Son 3 aydır daima HDP ve Selahattin Demirtaş ilk 10’un içerisinde. İkinci olarak CHP, üçüncü olarak ta Saadet+Büyük Birlik ittifakı Twitter gündemine çıkıyor. Oysa Twitter’i en aktif kullanan kesim MHP, AK Parti ve Vatan Partisi’dir. Twitter, dünya ülkelerinde istediği gibi gündemi belirliyor. Rusya’da gençler üzerinde gündem oluşturmak için Justin Bieber, Selena Gomez gibi şarkıcıları sürekli gündem de tutarken 15 gün önce de Mısır, Pakistan ve Endonezya’da gündemin ikinci sırasında “bale” vardı! Yine 15 gün önce Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi birçok ülkede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Kuzey Kore vardı. Türkiye’de seçim var ve gündemin ikinci ve 9. Sırasında Kuzey Kore var! Bu Türkiye’nin ve Avrupa’nın gündemi değil, küreselcilerin istediği gündemi dayatmasıdır.İngiliz The Economist ve The New York Times gazetesi Türkiye seçimlerini etkilemek için yazılar yazdı. ‘The Economist’ HDP için oy istiyor. Alman Milletvekili Claude Ruth HDP için oy istiyor! Avrupa Ermeni Federasyonu HDP için oy istiyor vs…. Dünya genelinde Türkiye’ye operasyon yapmak amaçlı kullanılan 10 civarında gazete, dergi ve 15 civarında da yazar var. Bu yazarlar ve gazeteler operasyon amaçlı küreselcilerin “malları”dır. Emre göre hareket ederler. Yazmalarının amacı gerçekleri açıklamak değil; “bazı doğruları kullanarak, gerçeği ters yüzetmek”tir.

Küreselcilerin Türkiye’deki Seçim Stratejisi
Küreselciler “Aklı Organize” kullanan insanlar. Dünyayı ülkelerden bağımsız “Algı Operasyonları”, “İstihbarat teşkilatları” ve “Ülkelerin Silahlı Güçlerini istedikleri gibi yönlendirerek” yönetiyorlar. Türkiye seçimlerinde amaçları Ak Partiye seçimi kaybettirmek. Sonrasında ise, Türkiye’nin dünyaya ve Afro-Avrasya’ya yönelik tüm hesap ve ideallerinden vazgeçirip, Türkiye’yi “Ticari bir arsa statüsüne indirgeyip” kiralamak, Türkiyeli insanı da; “hamal” konumunda çalıştırmaktır.Seçim stratejisini ilk kere oy kullanacak, “sanal yerli” internet çocuğu gençler ve en yoksul seçmen üzerine kurdular. Ve birinci hedef HDP’ye barajın aşırılması. Bunun için de ilk kere oy kullanacak gençlere yönelik, sosyal medya üzerinden yönlendirici çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar CHP için yapılıyor gibi görünse de, asıl çalışmayı HDP için yaptıkları görülüyor.

Yoksul seçmen üzerine kurdukları strateji ise; “para vaadi”. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bazı yoksul, emekli seçmen kitlesi Türkiye’yi hangi gücün yönettiği ile fazla ilgilenmezler. Onlar için önemli olan geçinebilmeleri, ayakta kalabilmeleridir. Küreselciler dünya çapında “sosyolojik analizler” yaptıkları için seçmen kitlelerini iyi tanıyorlar. Seçimlerde Ak Partiyi eleştirmeden, sürekli olarak “gençlere özgürlük” “yoksul kesime para” vaadi yapıyorlar. Seçim meydanların da konuşan CHP ve HDP olsa da, arka planda konuşma içeriği ve stratejisini belirleyen, kurgulayan küreselcilerdir.Türkiye’nin reyting ölçümlerini yapan, sosyal medyanın arka plan analizleri elinde olan küreselcilerin için Türkiye’de “seçim stratejisi” geliştirmek çocuk oyuncağı gibidir. Küreselcilerin sahaya inmesi ile ilk kere seçimlerde CHP vatandaşın ihtiyacına yönelik proje ve vaatlerle meydanlarda. Normalde CHP’den beklenen “vatanı böldürmem, laiklik vs” gibi, sloganik seçim kampanyaları idi.

Küreselcilerin geliştirdiği stratejiye küreselcilerin temsilcisi İstanbul sermayesi/medyası da eşlik ediyor. Türkiye’deki küreselcilerin kontrolündeki ‘Gülen Grubu’ medyası ile ‘Doğan Grubu’ medyası da iddialar ve izlenimlere göre aynı amaca hizmet ediyorlar. Ak Parti’nin gitmesi için HDP’nin barajı aşması gerektiği vurgulanıyor. Ödünç oy isteniyor. Algı operasyonları ve yaşanan süreçte gelişen istenmeyen olaylar nedeniyle oluşan “nefret” oyları “ödünç” olarak HDP’ye gidecek. HDP bu seçimlerde alacağı oyu, yakın gelecekte bir daha alamaz. Hükümetin HDP/PKK ile yeterince mücadele etmediğini söyleyen, ‘vatanı böldürüyorsunuz’ diyen, sözde Milliyetçi görünen kitleden özellikle de İzmir’den HDP’ye ciddi oy kayması olacak.

Küreselciler neden ‘megaşehirler’ kuracak?
Bill Gates’in 1996 yılında Doğan Yayınlarından çıkan “Dijital Sinir Sistemi İle Düşünce Hızında Çalışmak” isimli bir kitabı var. Bill Gates bu kitapta dünyanın önemli şirketleri ile yaptığı görüşmeleri anlatıyor. E-Ticaretin gelişeceğini ve gelecekte dünyanın değişik bölgelerinde “lojistik-depo”ların kurulacağından bahsediyor. Yani Çin’de ya da ABD’de üretilen bir ürün, dünyanın herhangi bir ülkesinden internet üzerinden kredi kartı ile satın alınacak diyor. Kargo maliyeti ve gümrük vergileri ürün fiyatını artıracağı için büyük şirketlerin dünyanın seçilen bölgelerinde “tedarik merkezleri” kuracağını ifade ediyor. Bu çerçevede Küreselciler ürettikleri malları tüketim bölgelerine kargo masrafını azaltmak ve gümrük muafiyetinden yararlanmak için dünyanın seçilen bölgelerinde özel yasalı megaşehirler kuracak!CHP’nin projesinde de Türkiye “Malların toplandığı ve dağıtıldığı ülke” olarak tanımlanıyor. Yani, üretimden çok dağıtım ve lojistik merkezi olma hali…. Bu küreselcilerin isteğidir. Küreselciler bu proje ile Türkiye’yi stratejik bir yerde “ticari lojistik arası” olarak görüyor. Bu şehir projesi faaliyete geçerse Türkiye’deki Marketler ve AVM’ler, mağazalar dünyanın diğer bölgelerindeki rakipleri ile Türkiye’de mücadele edecek. Yani iç piyasadaki alışveriş ciddi oranda zarar görecek.Başbakan Ahmet Davutoğlu 2012 yılında Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Afro-Avrasya ülkeleri ile yeniden bir “Ekonomik Restorasyon” yapılacak demişti. Hakan Fidan da ABD’de yayınlanan Foreign Policy “Yeni Türk Dış Politikası” isimli makalesinde Türkiye’nin bölge ülkeleri ile “Ekonomik Entegrasyona” gitmesi gerektiğini söylemişti. Türkiye bu yüz yılda Afro-Avrasya ülkeleri ile, ekonomik, kültürel ve siyasal entegrasyonları düşünürken, Küreselciler “Merkez Ülke Türkiye” projesi ile buna cevap veriyor. Türkiye’ye demek istedikleri de şu; “sen proje geliştirme, bizim lojistik merkezimiz ol, biz emeklinizi, yoksulunuzu kısacası karnınızı doyururuz!”20.yy boyunca Londra, Paris, New York, yatırım, eğitim, finans, gayrimenkul ve sağlık şehri olarak dünyanın her tarafından müşteri çekti. Üretmeden ciddi bir refah elde edildi. 21.yy’da ise İstanbul bu potansiyele sahip. Örneğin Türkiye’nin Afro-Avrasya ülkelerine 5 milyon konut satma potansiyeli var. İspanya yabancılara 2 milyon konut satarak yaklaşık 400 milyar dolar gelir elde etmişti. Türkiye için konut satışından elde edilecek gelir yaklaşık Bir Trilyon Dolardır. Konut alan kişinin, turizm, ticaret, alışveriş, eğitim, sağlık, yatırım vs gibi çarpan etkenleri de hesaplanırsa ortada ciddi bir gelir potansiyeli var.

Bu yüz yılda dünyanın en değerli markalarından biri “Müslüman Türk” markasıdır. Bu nedenle küresel güçler, “Türk Okulları” adı altında dünyanın birçok ülkesinde okul açtırıp Müslümanların çocuklarını devşirdi. ABD’de yine açtıkları 170 civarındaki okul ile Afro-Avrasya coğrafyasının Müslüman zenginlerinin zeki çocuklarını ABD’de okutma adına devşirdi. Bu çocuklar ABD’de “beyni yıkanıp” Türkiye’de olduğu gibi zamanı geldiğinde “kullanılmak” üzere kendi ülkelerine üst düzey yönetici olarak tekrar gönderildiler.

Küreselciler, “Merkez Ülke Türkiye Projesi” ile ürettikleri ürünleri Afro-Avrasya Coğrafyasına “Türk Malı” etiketi ile satmayı düşünüyorlar! Türkiye’yi ise “küreselcilerin mallarını taşıyan ve ücretini alan bir hamal” konumunda görüyorlar.

21.yy dünya güç dengesinin yeniden şekilleneceği, değişeceği bir yüz yıldır. Türkiye için tarihi fırsatlar var. Türkiye Enerji üssü olmaya hazırlanıyor. Rus Doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi bile çok ciddi hem para hem de siyasal güç getirisi olan bir projedir. Bu projenin yapılabilir olması, Makedonya’da küreselcilerin darbe yapma girişimine vesile oldu. Küreselcilerin seçimlerde direk sahaya inmeleri Türkiye’nin bölge için potansiyel projeleri olduğu kadar birazda bu proje ile ilgilidir.

Küreselcilerin para ve dünyevi hırsları İslam Coğrafyasını “kan gölüne” çevirdi. Sadece İslam Coğrafyası değil dünyanın bir çok yerinde savaş var. Bu savaşların nedenini yerel anlaşmazlıklarda aramak doğru olmaz. Yerel anlaşmazlıklar küresel fitne ile körüklenerek savaşa dönüştürülüyor sonra da silah sanayi devreye giriyor.

Türkiye’de “kendisini anti-emperyalist” olarak tanımlayan HDP şu anda emperyalistlerin himayesinde. Kendisini “Bağımsız Türkiye” sloganı ile yola çıkan CHP, sömürgeci emperyalistlerin stratejisi ile hareket ediyor bir konumdadır. Kendisini; “Dinci” olarak tanımlayan Saadet ve BBP’de iddia edildiği/gözlemlendiği kadarıyla şu an Küreselcilerin kontrolündeki “sözde dinci” ‘Pensilvanya’ grubunun güdümünde seçim meydanlarındadır!

Türkiye ‘Merkez’ ülke olacaksa, bu küreselcilerin projesi ile olmaz. Tarihi derinliği ve misyonu olan Anadolu insanı kendi “stratejisini” geliştirmeli. Kendi yol haritası ile sahnede yerini almalı. Dünyada kan gölü, göz yaşı, dramlar, ölümler, yetimler, mazlumlar varken para hesabı yapılamaz!

Not: Dünyanın ve bölgenin dramatik olaylar yaşadığı böylesine bir ortamda, Türkiye’de kim ‘para çalma’ hesabı yapıyorsa, Allah b… versin!

Saygılarımla


Abdullah Çiftçi

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı
 

alpine

Yeni üye
Ahmet Davutoğlu: "Türkiye köprü değil, merkez ülke olmalı. Bunun için sadece diplomat ve siyasilerde değil, aydınlarda da zihniyet değişikliği lazım"


AKP hain bir CIA projesidir... Yok edilmesi, bu memleketin her evladinin uzerine vazifedir...
 

evrensel-insan

Yeni üye
Her devlet ulkesi ve toplumu icin her zaman yeni projeler yapmalidir ve ulke ve toplumunun buyumesine parallel olarak ta ihtiyaci karsilayacak her turlu arac/gereci saglamalidir.

Yalniz bu politik cikar temelinde "birilerini ekonomik olarak zengin etmek ve politik olarak ekonomik zenginligini kendfine biat ettirmek icin kullanmak" amacli, rantlar olmamalidir.

Ulke bolgesel dogalgereklilikalanini koruyucu olmalidir, yapilanlar bir kesime v.s. degil; tum toplumun kullanimina yapilmalidir.

Ayrica elde edilecek her turlu gelir de, birilerinin cebinde birikmesi icin degil; toplumun ihtiyaclarini karsilayacak sekilde yeniden harcanmalidir.

Tum projeler is istihdami yaratmali ve gelir getirmelidir.
 

asil

Yeni üye
Valla evrensel sana samimi söylüyorum,siber ajanlıktan aldığın parayı haketmiyorsun.

Söyle üstlerine kgb,cia,fbı,mossad m16 falan hangisyse işte seni azad etsinler.

Reel ve siber tüm ajanları rezil ediyorsun,bilseler hiç şansın yok,söylemedi deme...
 
Üst