Neler yeni

felsefe yapmak

ilkçağ

Yeni üye
Katılım
27 Eki 2011
Mesajlar
5
Puanları
0
Yaş
26
felsefe yapmak öncelikle hakikatın imkanı, araştırılması için düşüncenin özgürleştirilmesidir......

ne demek ?
 

ilkçağ

Yeni üye
Katılım
27 Eki 2011
Mesajlar
5
Puanları
0
Yaş
26
bizim felsefeye giriş hocamızın sözü lokman çilingir sanırım o
 
E

evrensel-insan

Ziyaretçi
bizim felsefeye giriş hocamızın sözü lokman çilingir sanırım o
Birincisi, hocanin hakikatten ne algiladigina ve hakikate nasil bir anlam ve icerik verdigine bagli.

Ikincisi de, dusuncenin ozgurlesmesi hakikat ile degil; bilimsel olarak fenomenin gozlemi ve bu gozlemdeki aklin inandigi ideolojik ve inancsal dogru sinirlarinin ne kadar ortadan kaldirilmassina baglidir. Yani her turlu akli sabitleyen noktalamalar, kesinlikler, mutlaklar v.s.
 

birazdahaderinmavi

Yeni üye
Katılım
29 Ara 2011
Mesajlar
1,976
Puanları
0
Yaş
54
felsefe yapmak öncelikle hakikatın imkanı, araştırılması için düşüncenin özgürleştirilmesidir......

ne demek ?
felsefe yapmak için,düşünce özgürlüğü gerekir ; ama daha önce hakikatin olanaklı olması ön koşuldur...demektir....yani hem ,varlığın ve onun ilişkilerinin, bilincimize aslına uygun olarak yansıması, -hakikat- olanaklı olacak ; ve hem de bizim bunu özgürce araştırıp sorgulamamız olanaklı olacak ki felsefe yapabilelim...gibi anlıyorum...
 

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,963
Puanları
48
felsefe yapmak öncelikle hakikatın imkanı, araştırılması için düşüncenin özgürleştirilmesidir......

ne demek ?
"Felsefe yapmak nedir?" diye tekrar soralım.

Felsefe Yapma Sanatı
Yazar: Bertrand Russell

20. Yüzyıl düşünce dünyasının en ünlü filozoflarından birisi olarak karşımıza çıkan Bertrand Russell (1872-1970), gerek eserlerinin sayısı, gerek ele alıp incelediği konular (matematik felsefesi, bilgi teorisi, tarih felsefesi, ahlâk, din, politika, sosyoloji, psikoloji, eğitim vb.) ve gerekse görüşlerine etki ettiği filozofların çokluğu bakımından şüphesiz ki, oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yoğun etkileşimden dolayıdır ki, onun yaşadığı döneme "Russell çağı" adı bile verilmiştir.
Böyle çok yönlü ve etki alanı oldukça geniş olan bir filozofun felsefeyle ilgili düşüncelerinin de, ele alınıp irdelenmesi gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Russell, felsefe kavramı üzerinde dururken öncelikle bu kavramın ortaya konulup tanımlanmasında önemli güçlüklerin oluşabileceğine dikkati çekmektedir. Ona göre, birçok filozofta olduğu gibi, felsefe kavramı üzerinde ortak bir tanımın verilmesi söz konusu değildir. Öyle ki, felsefe üzerinde yorum yapan ya da onu anlamaya çalışan iki filozof arasında bile ortak bir felsefe tanımından söz edilemez. Bu nedenle herkesin kendine özgü bir felsefe tanımı ve anlayışı söz konusudur. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Filozofların üzerinde durdukları problemler (bilgi problemi, ahlâk, estetik, mantık, fizik vs.) genellikle birbirine çok benzemesine rağmen, neden birçok filozof, aynı problem hakkında aynı soruya farklı cevaplar vermektedirler? Nihat Keklik, bu konuda şunları söylemektedir:
"Aynı şey, birbirinden farklı karakterler ve mesleklerdeki insanlar üzerinde farklı izlenimler bırakmaktadır… Filozoflar da kendi zihin ve karakter yapılarına uygun birer tarif ortaya koymuşlardır. Tariflerin birbirinden farklı olmasının sebebi işte bundan dolayıdır.

(Tanıtım Bülteninden)
 

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,686
Puanları
38
felsefe yapmak öncelikle hakikatın imkanı, araştırılması için düşüncenin özgürleştirilmesidir......

ne demek ?
"yargı/mevcut yargı ve yargılar üzerine çalışım-çalışma ve deformasyonlar"

--
felsefe yapmak, özgürleştirilmesidir -düşüncenin
felsefe yapmak, özgürleştirilmesidir (neyin?) -düşüncenin -(öznesiz yüklem mi sorusu doğar)

felsefe, özgürleştirmedir. /felsefe yapmak özgürleştirmedir -(düşünce için)
(düşünceyi özgürleştirme ne yapar "a" ve sonuç a ya bağımlı- kılındı.. sonuç a sorgulanacak..)

felsefe, özgürleştirmedir. (neyi düşünceyi ? kim yapacak -a öznesi... o halde felsefe a öznesi için düşünce özgürleştirme biçemidir-içerir)

genel kavramda, felsefe yapan ya da yapacak olan ve yapması beklenen, felsefenin kendi değilse cümle düşüklüğü var gibi ve düşüncenin kendini özleştirmesi yüklemi var gibi-yükleme bağımlı özlem.. özgürleştirme fiilinin kendine bağımlı eylem)

(düşünceyi özgürleştirme işini felsefe yapar özne değil sonuç a ya da b)

--
felsefe düşünceyi özgürleştirir/özgürleştirmedir. (özne tarafından, kimin? sorunsuna yanıt/ yönelik/ olarak)
düşünceyi özgürleştirmeyi bekleyenin özlemine bağlı/bağımlı olarak çalışır ve bu özlemeyi gerçekleştirir öncelikle)

---
felsefe düşünceyi özgürleştirme sürecidir
felsefe düşünceyi özgürleştiren bir süreçtir- öncelikle
felsefe yapmak, düşüncenin özgürleştirilmesidir /özgürleştirilmesine olanak /(ve ülküdür ve yol-yordam) sağlar
-

felsefe -yapmak- düşüncenin özgürleştirilmesi sürecidir.
felsefe -yapmak-, öncelikle, düşüncenin özgürleştirilmesidir
(felsefe yapmak, öncelik olmayan, başka sonralık-sonraki sonuçlarına da gebedir ve içerir)

-
felsefe yapma öncelikle düşüncenin özgürleştirilmesidir? ne için? neden
gerçeğin imkanı ve araştırılması için, ya da başka
(felsefe yapma nedir? soru a-gizli soru a)
(bu öncelikle felsefe nedir? felsefe yapmak nedir? felsfe neden yapılır ki? ne işe yarar ki? ve felsefe yapmaktaki amaç nedir sorularının cevabını bildirir belirtir bir bildirmedir/önermedir -b)

tutsak düşüncelerin varsa özgürleşebilirsin -özgürleşebilir demektir

(felsefe, yapının düşüncesini mi(özneyi mi özgürleştirir) yoksa düşünce denilenin kendini mi? sorumu ve sorusu, özne açıklamama açıklık getirecektir)

---
felsefe yapmak; gerçeğin imkanı ve araştırmasına bağımlı (bunu içermesi beklenen ) bir özgürleştirme süreci (düşünce için') dir

(düşünce nedir? ve düşünce neden sınırlı ve özgür değildir? neden özgürleştirilmelidir?
düşüncenin- ve düşünmenin özgürleşmesi ne alama gelecektir? düşüncedeki sınırlamalar ve kısıtlamalar nelerdir-var mıdır? nasıl?
neden nasıl? -tutsak nedir? tutsak olan nedir ya da kısıtlı ve sınırlılıktan özgür kılınmasından sözettiğimiz ve özgürleşmesi beklenen-konumlanan nedir? soruları vb. doğar -b ;
ve istem/istenç var mıdır? istenence istenmekte midir bir gerekliliği ve zorumumu işaret etmektedir? gerekli midir sorusu belirir, zorunlu mu? seçimli)

Bu durumda (felsefe yapmak) düşünce özgürleşmesi bekleyenin/isteyenin, istemine yönelik ya da istemini karşılayan, biçim/eylem olarak vardır .yoldur ve metolojidir ya da yollar bütünüdür olur. felsefe tanımı a ..-yakın ve bezner olarak)
ya da-bunu içerir ve kapsar yapar ve yerine getirir.sonuç olarak.
felsefe sonuç olur-sonuç doğurur,

bu durumda düşüncenin özgürleşmesi, felsefenin/felsefe yapmak'ın, bu önkoşula bağımlı bir sonucu olur/sonucudur da

---
felsefe yapmak öncelikle düşüncenin/düşünmenin özgürleştirilmesidir /sonucunu doğurur (/ kim için? a ya da ne için b- düşünce için )
düşünce köledir ya da özgür değildir ve tutsaktır -ya da sınırlıdır /koşulludur ve onu felsefe kurtarmaktadır...
ya da belirlidir-ya da sıradandır-tekdüzedir.

"felsefe yapmak, öncelikle, (gerçeğin erimi ve amacı dahilinde/gerçeğe erim ve onun koşulu için, gerçeğin araştırılması için ya da) düşünce yapmak'a bağlı sınırların kaldırılmasını olanaklı kılan,genişleten bir yapmadır /yapma sürecidir."

yapmak'ın özgürleştirilmesi ve yapmaktır'ın özgürleşmesi de -dahilinde-
özgürleşmektir -(neyi? ) yapılanı/düşünüleceği -düşünmeyi
neyi ?
gerçeği düşünmeyi -gerçeğin ikilemini/çokluluğunu ve sahteliliğini ve ya da
-gerçeğin imkanını-gerçeğin araştırılması fikrini

o halde felsefe yapmak düşünme koşuluna -da- bağlıdır, bağımlıdır, içerir ve ya da bununla da ilintili kurulur...

"felsefe yapmak, öncelikle ,gerçeğin imkanı dahilinde/sınırlarında; zaten sınırlı olan, sınırlı ve koşullanmış veri ve bilgi içinden özgürleşik düşünce form türetilemesine (ya da zaten sınırlı ve tutsak olan bilginin ve düşüncenin özgürleştirilmesine) olanak sağlayan sonuçtur" benzeri..
türetmektir'e olanak sağlar
sınırları koşullanmış düşüncelerin genişlemesi, özgürleşmesi süreci felsefe yapmak'ın bir sonucudur.

--
gerçeği araştırmak
gerçeği genişletmek ve özgürleştirmek
düşünceyi geliştirmek ve özgürleştirmek

--
düşüncedeki sınırlamaların kaldırılmasına olanak sağlar. olanaklı kılar
sınırlı olan nedir?
fikirler
gerçek hakkındaki fikirler
gerçeğin imkanı hakkındaki fikirler

gerçeğin araştırılması hakkındaki _önceki ya da öğrenilmiş ve özgürleştirilecek "a"_ fikirleri /tutsak fikirler b ikilemi
tutsak fikirler vardır "a" -düşünceler tutsak değildir "b"- düşünme sınırlıdır (ya da sınırlanmıştır ve sınılanmaktadır) "c"

hakiki olmayan, hakikati yansıtmayan fikirler -den özgürleşme
düşünmeyi yetisel olarak kavrama ve ya da daha etkin kullanma tekniğinden /teknişk olarak/ sözedilebilirdirdi ve ancak- salt düşüncenin kendisi özgür olamaz

gerçek hakkındaki düşünümler
edimler
ve öğrenilmiş fikirler

yaklaşık olarak bunlar demek,daha fazla uzatılabilir -bunun adına felsefe yapma denir-diyolar şimdi bende bi şey özgürleşti mi?


özetle şu/şunlar demek;

gerçek hakkındaki fikirlerimiz tartışmalıdır ya da sınırlıdır-1
ya da eksiktir vs-vb. /ya da gerçeği yansıtmaz)
gerçek hakkında yanlış fikirlerimiz vardır
gerçeğin erimi ve imkanı dahilinde şüpheler ve kuşkular (ya da yanılgılar) vardır 2-
düşünce sınırlıdır ya da düşünme biçimleri, kısıtlanmıştır, fikirlerle sınırlanmıştır benzeri önermeler
yargılar
vb. ne
gidebilirdir
burdan çıkabilecek en güçlü yargılar aşağı yukarı bunlar olabilirdi..
felsefe yapmak düşünceyi özgürleştirebilir ya da felsefe yapmak düşünce özgürleştirme sürecine olanak kılar/sağlar -b- vb. güçlü yargı..

- özgür olmayan düşünce - ve -hakikat olmayan fikirler -

özetle;
sınırlı ya da sınırlanmış düşünme ve gerçeğe dair verilmiş sunulmuş fikirlerin eğretiliği üzerine özgürleşme fikri;


ve bunun olanaklı kılınması felsefe üzerinden, felsefe yapmak seyrinden

---------- Mesajlar Birleştirildi at 11:24 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 11:10 ----------

felsefe yapmak('ın kendisi de) sınırlanmış-tır- bi de o demek,,

---------- Mesajlar Birleştirildi at 11:35 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 11:24 ----------

felsefe yapmak öncelikle şudur diye başlayan bir cümle sonralıkla budur diye kapanmaya değinmezse (..) ve indirgenmezse nereye yolalmalıdır?

daha sonra artistliğin ve ukalalalığın da lüzumu yok ancak bazı arkadaşlar laf anlatamıyor ya da cümleleri kapatamıyor olabilir ancak eskilerin düsturu ve yoluyla ,
,-çözmek peşinde uğraşmak içeren ilginç bir çaba/süreç-geçmişe nazaran -

---------- Mesajlar Birleştirildi at 11:37 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 11:35 ----------

gerçeğin imkanı belirsiz bir tanımlamadır
hakikat mümkün müdür? değil midir? sorusuna indirgenir
hakikat gerçek ya da gerçeklikse ?
bunun olanaklılığı neyi tanımlardı-erişim fırsatı ya da bilinebilirlik,bulunabilirlik ve erişilebilirlik gibi bi şey olmalı
eğer gerçekliğin potansiyellerinin/potansiyelinin araştırılması, tanımlanması ve çeşitlenmesi ise farklı

gerçeğin ya da hakikatın araştırılması bir şeyin araştırılmasıdır
gerçeğin ya da hakikatin olanağının araştırılması

"hakikatin olanağı" bunu bölersek yine de anlayamıyorum öncelikle

hakikat bir işin doğrusu ise ve sahte olan karşısında aslının/doğrusunun kendisi ve süreç ise bunun gün yüzüne çıkarılması ise onun olanağı ve ortadaki sahtelerin bertaraf edilmesi ve bunun-bu işin olanaklılığıdır

gerçek nedir? sorusunu yanıtları ve hakikat var mıdır? nedir? değildir sorularıın görgülleri bu belirleme içine sığar ve doğar mı koşullanmalıdır

cümle kendini belirlemiyor ve eksik bir varsayım

sanırım sahteleri ayıklamakla başlanacaktır

---------- Mesajlar Birleştirildi at 11:43 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 11:37 ----------

hakikatın olanaklılığı, olanak kavramıyla birlikte oldukça belirsiz söz dizini ancak

gerçeğin/gerçekliğin doğrularının mümkünlüğü ya da araştırılması sürecinde ki gerçeğe ve gerçekliğe erişim mümkünlüğü (olanaklılığı)
ya da ve ama
gerçeğin tekliği ve tek ve hakiki gerçeğin ya da mutlak ve salt objektif gerçeğin varlığı ya da erişim-ulaşım olanaklılığı mı?
ve hakiki olmayanlardan hakiki olanların ayrışması ya da hakiki olanın olanaklılığının sorgulanarak araştırılması ve ya da onun bulunma mücadelesi ve uğraşı ile sentezik karma
bununla uğraşılması ve amaç çabası gibi söylemler içerir

cümle boşluklar taşıyor -yargı tam değil-net değil gibi
etken sonuçlu ve tam başı sonu yere yatan-kuran/oturan bir cümle değil.
,
öncelikle ve öncelikle;
felsefe şudur ya da öncelikle şudur ya da felsefe öncelikle şu işi bu işi yapmakla uğraşır-edinir ya da felsefe yapmak budur ve öncelikle budur diyorsak o tanımlamayı getirmeliyiz? tamamlamalıyızdır
daha sonradan nelerdir- felsefe yapmak'ın geniş tanımı, bu cümlenin diyalektiği ya da kapatımı-tamamı nedir?

---------- Mesajlar Birleştirildi at 12:27 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 11:43 ----------

felsefe matematiktir saçmalamayın =felsefe=matematik
başka bir yanıtı yok

felsefe kavramsal matematiktir

ya da ama felsefe özgün bir sanat ya da estetik tutunmalı ve içermelidir önermesini dengelemeli ve denemelidir
katı matematikleşme yolunda ilerlememelidir
 
Son düzenleme: