Bilgi Çağı

asil

Yeni üye
Dünya "örgütler" üzerinden savaşıyor/savaştırılıyor. Sosyal Medyanın "teşkilatlanma" gücü ile devlet/aidiyet kavramı değişiyor.

Türkiye'nin İŞİD'e müdahalesi ne anlama geliyor? İŞİD nasıl bir yapı? Bundan sonra süreç nasıl devam eder?

Internet ile "marjinal gruplar" marjinal olmaktan çıktı. Aynı fikri/duyguyu/dünya görüşünü paylaşan insanlar alternatif örgütlenmede.

Sosyal Medyanın "birey ve kitle hareketleri" üzerindeki etkisini bilen/planlayan "dünya üst paralelcilerin" yeni nesil dünya savaşı.

İŞİD, 21.yy Bilgi Çağının "yeni nesil devlet algısına" örnek bir yapıdır. İŞİD'în insan kaynağı sosyal medyadır.

Türkiye'nin İŞİD'i vurma görüntülerini ekranlarda boy boy gösterenler bilmeden İŞİD'in insan kaynağının çoğalmasına hizmet etmiş oluyor.

Irak'ta 4 milyon çocuğu yetim bırakıp, Tecavüz/Ölüm ile Sünni Müslümanları Şia'ya yem edenler İŞİD'in alt yapısını oluşturanlardır.

Fransız ihtilali ile papazlardan/krallardan "özgürlüğünü alan Batı insanı" küreselcilere "modern köle" oldu. "İnsan" yeni bir arayışta.

Batı Demokrasilerinde seçilen/seçtirilen siyasetçiler "iktidar oluyor" ama "muktedir" olanlar başka. Demokratik tiyatro sahnede.

Demokrasinin anlamsızlaştığına/adalet kavramının kaybolduğuna inanan "yeni nesil isyancılar" farklı örgütler etrafında toplanıyor.

Batının undergraund mekanlarında,İslam dünyasında kan/gözyaşı/vahşet üretenlere karşı sosyal medya bebesinin gözünde alternatif İŞİD.

İŞİD dünyadaki 60 devletten daha büyük toprağa ve nüfusa sahip. Dünyanın her ülkesinde "gizli sempatizanı" olan farklı bir yapı.

ABD Meksika sınırında Nisan ayında İŞİD operasyonu yaptı. 11 Eylül 2001 sahnesi, İŞİD ile farklı bir boyuta taşınıyor.

Küreselciler, Davutoğlu'nun Afro-Avrasya'da "Ekonomik/kültürel Restorasyon" iddiasına "İŞİD'in dini restorasyonu" ile cevap veriyor

Sovyet devriminden sonra birçok ülkede "silahlı devrimci örgütler" kurulmuştu. Küreselciler bu "Know-How"u İŞİD ile tekrarlıyor.

Küreselciler Kominizmi "çıkış"olarak gören "bireyi" ülkelerde "örgütleyerek" kontrol altına alıp istedikleri hedefe yönlendirmişlerdi

Abdül Hamid Han'dan sonra ilk kere İŞİD'in "cihat çağrısı" sosyal medya ile tüm dünyaya yayılıyor. Sanal Yerliler hedefte.

İŞİD'e "cihat" için katılan gençler ile Harap olan Kobani'ye "ekolojik şehir" kurmaya giden gençler, yeni nesil "sanal devrimci"ler.

Küresel tefeciler/soyguncular, isyanın kendilerine yönelmemesi için sofistike örgüt operasyonları ile kafa karıştırıyorlar.

Amerikalılar "İŞİD ile mücadele 20 yıl sürebilir" derken, bu süre içerisinde Afro-Avrasya'da dizayn işlerini tamamlarız diyorlar.

Türkiye'nin İŞİD ile savaşı sadece Irak/Suriye'de değil, Türk vatandaşının olduğu Afro-Avrasya ülkelerinde sonuçlarını gösterecektir.

Küresel tezgahçılar, Afro-Avrasya (Osmanlı Coğrafyasında), İŞİD adı altında Türk vatandaşlarına "yerel örgütlerle" saldıracak.

Küresel tezgahçıların, FETÖ örgütü ile organize ettiği "MİT Tırları" operasyonu ile Türkiye'yi ateşe atma projesi sonuçlarını verdi.

Küresel Tefecilerin gözü İstanbul'da. "İslami Finans Merkezi" ile Müslümanları soyma peşinde. Ya da İstanbul'u Beyrut yaparız mesajı

İncirliğin kullanıma açılması ile Türkiye ABD'nin "resmi" devleti ile anlaşmış görünüyor. Yani küreselcilerin PKK'sı da hedefte.

Küreselcilerin "Suriye'de Kürt Koridoru" sözünün sarhoşluğu ile yeniden Türkiye'ye saldıran PKK'lı Kürtler bedelini ağır ödeyecekler

Bugünden itibaren Türkiye, "FETÖ Örgütünün istihbaratı" ile PKK/İŞİD'in nokta atışı saldırısı/eylemlerine maruz kalacak.

Küreselciler, "Cihad/Fetva/Hicret" ile İŞİD'e, "Özgürlük/Çevecilik/devrimcilik"le de sol örgütlere "insan kaynakları" hizmeti veriyor

Küreselciler "Cennet Vaddi" ile FETÖ örgütünde topladıkları Müritlere de "İŞİD" ve "Sol örgütlere" istihbarat taşıma görevi vermiş.

Dünya ülkeleri kendi vatadandaşlarını "değerli/anlamlı" kılacak "hak/adalet" duygusu veremiyor. Derin bir "ruhi/fikri boşluk" var.

Batının "değerler dizesi" kayboldu, sadece "girişimcilik/ticaret" öğretisi var. Haksızlığı üretenler haksızlığa karşı koyamazlar.

Batının "değerler dizesi" kayboldu, sadece "girişimcilik/ticaret" öğretisi var. Haksızlığı üretenler haksızlığa karşı koyamazlar.

Sosyal Medya ile başlayan "Arap Baharı" sürecini, Küreselciler "Sünni İslamı" Afro-Avrasya'dan silmek için yönetiyor.

Taşeron örgütler üzerinden yürütülen "yeni nesil dünya savaşı"nın insan/asker kaynağı Sosyal Medyadır.

Yakın gelecekte "Sosyal Medyanın Sanal Devletlerini" göreceğiz. "Sanal vatandaşlıkla" Meksika'daki bir genç Çin'e savaş açabilir.

Türkiye'de algı ile "Erdoğan'ı düşman" ilan edenlerin asıl hedefi, tüm İslam dünyasında "Türkiye"yi düşman olarak algılatma peşinde.

Demokrasiye inancı kalmayan Fikri/ruhi boşluktaki sanal gençlere"Doğrudan Demokrasi" ile "özgürlükçü/devrimci/Platformlar" sunuluyor.

Demirtaş'ın sosyal medyada star olarak parlatılması ile İŞİD'in partlatılması aynı el tarafından aynı amaç için tezgahlandı.

Demirtaş, şımarmış PKK'lı Kürtleri/PKK Neslini, Persler/Araplar/Türklerin gazabına uğratacak. Küreselciler bu süreci seyredecek.

Küreselciler, PKK'lıları Türkiye'ye karşı kullanıyor ama zamanı geldiğinde "Enerji Güvenliği" için dağda kimseyi bırakmazlar.


1995 yılında Bilkent Üniversitesi'nde verdiğim bir konferansta "Marjinal örgütler İnternet ile globalleşecek" demiştim.

İngiltere, ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler yeni savaş alanının sosyal medya olduğunu biliyor. Siber ordular/siber ajanlarla sahadalar.
.
Savaşın yeni alanı sosyal medya ama nedense Türk Televizyonlarında konuya fazla yer yok.

Dünya "Bilgi Çağı Gazeteciliği" ile Türkiye ise "Sanayi Çağı Gazeteciliği" ve "bilgiye dayanmayan" yorumlarla sahnede!

Yoldaş/Yandaş/Yalaka "haberci/gazeteci"yerine Bilgi Çağını anlayan/yorumlamaya çalışan "bilgi temelli gazeteciler" sahnede olmalı.

Küreselciler, tüm İslam dünyasında kaos/kargaşa için bir planla sahnedeler ama bu sürecin sonunda Afro-Avrasya'dan kaçacaklar.
.
Sosyal Medya yakın gelecekte küreselcilerin kabusu olacak. Twitter/Facebook'u kapatmayı veya kimliğe dayalı üyeliği düşünebilirler..


Abdullah Çiftçi

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı
 
Son düzenleme:
Üst