Neler yeni

Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü

yaseekinci

Yeni üye
Katılım
7 Eki 2016
Mesajlar
8
Puanları
0
Konum
Felsefe bölümü, bireysel ve toplumsal varoluşumuza ilişkin sorulara odaklı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimin amacı, bir birey olarak kendimize ve topluma dair etik, estetik, epistemolojik ve ontolojik sorular sorabilmek ve yanıtlar arayabilmektir. Bu amaca uygun olarak, lisans programı felsefenin çeşitli alanlarına ilişkin tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. Birinci yılda giriş düzeyinde, İlkçağ felsefesi, Platon ve Aristoteles felsefeleri, Stoacı düşünce, Mantık, Bilim Tarihi gibi programa hazırlayıcı dersler verilmektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfları kapsayan yıllarda ise genel felsefe derslerinin yanı sıra devlet ve toplum felsefesi, iletişim felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefesi, postmodernizm ve postyapısalcılık, estetik ve sanat felsefesi, zihin felsefesi, çevre ve teknoloji felsefesi, insan hakları, tarih felsefesi gibi felsefenin farklı alanlarına ilişkin çağdaş konulara ve tartışmalara yer verilmektedir. Sistemli ve birbirini izleyen dersler sonucunda öğrenciler, felsefe alanına ilişkin donanımlı bir bilgi kazanımıyla eğitimlerini tamamlamakta, doğru düşünme, tartışma ortamlarında savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri kazanmaktadır. Ayrıca felsefe etkinliğinin dersler dışında da sürdürülmesine olanak sağlayan Felsefe Topluluğu, öğrencilere yönelik bölüm içinde ve bölüm dışında felsefe etkinlikleri düzenlemektedir.

Felsefe Anabilim Dalına bağlı olarak Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Tarihi Bilim Dallarında lisansüstü eğitim verilmektedir. Yüksek lisans ve doktora olarak sürdürülen bu programlarda dil felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, epistemoloji, bilim tarihi ve felsefesi, felsefe tarihi alanlarında Platon, Nietzsche, Hegel, Spinoza, Frankfurt Okulu, Derrida, Alman İdealizmi, Bilgi Felsefesi Problemleri, Levinas, Özne Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları, Heidegger, 20. Yüzyıl Edebiyatında Zaman ve Mekân Kavramları, Varoluşçu Felsefe, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Astronomi Tarihi, Bilim Felsefesi, Bilim Kültürü, Bilim Tarihi Metinleri, 19. ve 20. Yüzyıllarda Bilim, Matematik Tarihi gibi lisansüstü dersler verilmektedir.

Son yıllarda tamamlanan doktora tezlerinde genellikle Kıta Avrupası Felsefesi çerçevesinde varoluşçuluk, fenomenoloji, estetik, siyaset felsefesi, ontoloji, Analitik Felsefe çerçevesinde ise dil felsefesi, çağdaş epistemoloji problemleri alanlarında çalışılmıştır. Bunun yanı sıra bilim tarihi ve felsefesi alanında hazırlanan tezlerde klasik bilim metinlerinin çözümlenmesi ve çağdaş bilim felsefesi sorunları bağlamında bu çözümlemelerin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır.

FELSEFE BÖLÜMÜNÜ SEÇMEYİ DÜŞÜNEN ADAYLARA ÖNERİLER

KONTENJAN 30
ÖĞRETİM SÜRESİ 4 YIL

Bu bölüme girmeyi düşünen öğrenciler için gündelik sorunlarımızı kapsayacak şekilde yaşamlarımızda yer edinmiş konulara merak duymaları ve bu konulara cevap bulma girişimi içerisinde sorgulamalara, eleştirel düşünmeye açık olmaları beklenmektedir. Felsefeyi oluşturan temel disiplinler estetik felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi düşünüldüğü zaman felsefenin yaşamın her alanında yer alması merak ve eleştirel düşünme becerisini gerekli kılmaktadır.

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI:
Programa kaydolan öğrenciler isterlerse bir yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğrenim süresine dâhil değildir. Hazırlığı başarı ile bitiren öğrencilerin Hazırlık notu lisans mezuniyet not ortalamasına katılır.

DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI:
Programı tamamlayan öğrencilere "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması" ve " Felsefeci" unvanı verilir.

Felsefe bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullar çerçevesinde öğretmen olabilirler. Kültür Bakanlığı ve diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayım kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler. Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri ölçüsünde felsefe iş imkânı olarak geniş bir yelpaze sunmaktadır.

TARİHÇE
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde, 1939-1940 öğretim yılında Prof. Dr. Olivier Lacombe’un başkanlığında “Felsefe Zümresi” olarak kurulan bölüm, Necati Akder, Niyazi Berkes, Behice Boran, Muzaffer Şerif Başoğlu, Hamdi Ragıp Atademir ve Mediha Berkes’ten oluşan kadrosuyla öğretime başlamıştır.

Fakültenin akademik yapılanması içerisinde Felsefe Enstitüsü, öğretime dönük olarak ise Felsefe Zümresi olarak kurulan bölüm sosyoloji, psikoloji ve pedagoji derslerini ve dolayısıyla bu kürsüleri de kapsamıştır. 1942 yılında Mehmet Karasan ve Nusret Hızır, 1946 yılında Aydın Sayılı kadroya katılmıştır. Daha önce varolan Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji ve Pedagoji kürsülerine 1955 yılında, daha sonra Bilim Tarihi adını alacak “İlim Tarihi Kürsüsü” eklenmiştir.

1960’lı yıllarda Sevim Tekeli, Mübahat Türker Küyel, Esin Kahya, Ahmet Arslan, Füsun Akatlı gibi isimlerle, 70’li ve 80’li yıllarda ise kadroya katılan Şahabettin Demirel, Melek Dosay, Dursun Murat Çüçen, Şahin Yenişehirlioğlu, İlknur Güntürkün, Recep Duran, Kenan Gürsoy, Remzi Demir’le Felsefe Bölümü öğretime devam etmiştir.

1982 yılında tüm üniversitelerde kürsüler kaldırılarak anabilim dallarına dönüştürülmüş ve bölümler fakültelerin ana birimleri haline getirilmiştir. Bu çerçevede Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi Anabilim Dallarını kapsayan ve bir bölüm olarak yapılandırılırken, Psikoloji ve Sosyoloji Kürsüleri ayrı birer bölüm haline getirilmiş, Pedagoji Kürsüsü Eğitim Bilimleri Fakültesine bağlanmıştır.

2015 yılı itibariyle bölümün öğretim üyesi kadrosu, Prof. Dr. Erdal Cengiz, Prof. Dr. Remzi Demir, Prof. Dr. Ülker Öktem, Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan, Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan, Prof. Dr. Hamdi Bravo, Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo, Doç. Dr. Eyüp Ali Kılıçaslan, Doç. Dr. B. Yücel Dursun, Yrd. Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları, Yrd. Doç. Dr. Senem Kurtar, Yrd. Doç. Dr. Seyit Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Anlı, Arş. Gör. Dr. Ahmet Cüneyt Gültekin, Arş. Gör. Vural Başaran, Arş. Gör. Zeynep İrem Özatay, Arş. Gör Burak Can Serdar ve Arş. Gör. Z. Emir Özer'den oluşmaktadır.​