zenon

  1. "ictenlik"

    Zenon Paradoksları ya da Parmenides iİkeleri Türevleri Benzerleri Türetmeleri

  2. mavimor

    Kıbrıslı Zenon

  3. mavimor

    Elealı Zenon

Üst