zenon

 1. "ictenlik"

  Zenon Paradoksları ya da Parmenides iİkeleri Türevleri Benzerleri Türetmeleri

  Kavramsal matematiksel turevler ya da arastirma gelistirmelerdir (Çoklu onermeler "ya da" ve "ve" bağlaçları genellikle ikincil (kontrollü önerme) ya da karşıt genel vurgular uzun uzadıya yazmamak için bağlaşlaştırıldı) Tum varlik "a" cinsinden a dir ya da degildir. Tum varlik "a" cinsinden...
 2. Q

  Zenon Ve Varlık Hakkındaki Görüşleri?

  Bu konu performans ödevim yardımcı olur musunuz?
 3. mavimor

  Kıbrıslı Zenon

  KIBRISLI ZENON: M.Ö. 335-263 yılları arasında yaşamış olan, Stoa Okulunun kurucusu, Yunanlı filozof. Akademi'de Krates'in nezaretinde felsefeyle meşgul olan Zenon, Stoalılar tarafından benimsenen temel ilkeleri belirlemiştir. Ona göre, gerçek olan herşey maddidir. Fakat evren, pasif bir...
 4. mavimor

  Elealı Zenon

  ELEALI ZENON: Aristoteles’e göre Elealı Zenon (yaklaşık olarak 490-430), düşüncenin düştüğü gelişmeler öğretisi anlamındaki dialektik’in bulucusudur. Zenon, Parmenides’in Bir Olan’ın biricik gerçek varlık olduğu öğretisini, çokluğu ve hareketi varsaymanın düşünülemeyeceğini, böyle bir...
Üst