zenon

 1. "ictenlik"

  Zenon Paradoksları ya da Parmenides iİkeleri Türevleri Benzerleri Türetmeleri

  Ben varım ve dış dünya var. Diğerleri var. Ağaçlar ve kuşlar ve hayvanlar var ---- (Bu yazıya başlamadan önce kavramsal mantık ilkeleri ile nereye varacağımızı bilemedik çünkü nasıl bir mantıklama ve uslamlama (metodolojisi) (çıktılama metolojisi) ve matematiksel işlem ve işlemleme...
 2. Q

  Zenon Ve Varlık Hakkındaki Görüşleri?

  Bu konu performans ödevim yardımcı olur musunuz?
 3. mavimor

  Kıbrıslı Zenon

  KIBRISLI ZENON: M.Ö. 335-263 yılları arasında yaşamış olan, Stoa Okulunun kurucusu, Yunanlı filozof. Akademi'de Krates'in nezaretinde felsefeyle meşgul olan Zenon, Stoalılar tarafından benimsenen temel ilkeleri belirlemiştir. Ona göre, gerçek olan herşey maddidir. Fakat evren, pasif bir...
 4. mavimor

  Elealı Zenon

  ELEALI ZENON: Aristoteles’e göre Elealı Zenon (yaklaşık olarak 490-430), düşüncenin düştüğü gelişmeler öğretisi anlamındaki dialektik’in bulucusudur. Zenon, Parmenides’in Bir Olan’ın biricik gerçek varlık olduğu öğretisini, çokluğu ve hareketi varsaymanın düşünülemeyeceğini, böyle bir...