yilanin

  1. 5

    yılanın kuyruğuna basmak nedir ?

    kötü bir kimseye kötülük yapacak fırsat vermek
  2. 5

    uyuyan yılanın kuyruğuna basmak nedir ?

    kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına fırsat vermek
Üst