yerin

 1. 5

  yerin kulağı var nedir ?

  gizli konuşulan bir şeyin umulmadık bir yoldan başkalarınca duyulabileceği anlatılır
 2. 5

  yerin dibine geçmek (batmak veya girmek) nedir ?

  çok utanıp sıkılmak görünmez olmak, kaybolmak
 3. 5

  yer yarılıp içine girmek (veya yerin dibine girmek veya geçmek) nedir ?

  yitirilip bir türlü bulamamak çok utanmak
 4. 5

  yedi kat yerin dibine geçmek nedir ?

  çok güçlü olarak yere çakmak fazlasıyla utandırmak, mahcup etmek
 5. 5

  utancından yerin dibine girmek nedir ?

  istenilen biçimde ve nitelikte olmama karşısında üzüntü duymak, aşırı utanmak
Üst