yerin

 1. 5

  yerin kulağı var nedir ?

 2. 5

  yerin dibine geçmek (batmak veya girmek) nedir ?

 3. 5

  yer yarılıp içine girmek (veya yerin dibine girmek veya geçmek) nedir ?

 4. 5

  yedi kat yerin dibine geçmek nedir ?

 5. 5

  utancından yerin dibine girmek nedir ?

Üst