yerel

 1. S

  Ocak 2014 Yerel Seçim Anketi Sonuçları Yayınlandı

  Gezici Araştırma tarafından 30 büyükşehirde gerçekleştirilen seçim anketi sonuçları yayınlandı. yaklaşık 43 bin kişiyle görüşülen ankette oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle istanbul ve ankara'daki seçimlerin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniliyor. yerel seçimlerin yaklaşmasıyla...
 2. 5

  yerel yönetim nedir ?

  il, belediye veya köy halkının buradaki ortak yerel ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları buradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare
 3. 5

  yerel yayın nedir ?

  Yerel radyo
 4. 5

  yerel saat nedir ?

  Güneşin 0 Meridyen noktasından geçmekte olduğu anda ayarlanan saat
 5. 5

  yerel radyo nedir ?

  Belli bir bölgeye yayın yapan alçak frekanslı radyo istasyonu
 6. 5

  yerel nedir ?

  Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere ilişkin
 7. C

  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açıldı. Türkiye anlaşmayı 21 Kasım 1988'de imzaladı. Avrupa Konseyi, 1981-1984 yılları arasında yerel idarelerin özerkliği ile ilgili bazı ilkeleri tartıştı ve bir karar tasarısı hazırladı. "Yerel idarelerin...
 8. C

  Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi

  Bu Bildirge Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği (IULA)’nın 23-26 Eylül 1985 tarihinde Rio de Janeiro’da düzenlenen 27. Dünya Yerel Yönetimler Kongresi’nde kabul edilmiştir. Yerel yönetimin, ulusal yapının ayrılmaz bir parçası olarak, yurttaşlara en yakın yönetim kademesi olduğunu ve bu...