yakindan

 1. 5

  yakından bilmek (veya tanımak) nedir ?

  bir kimseyi veya bir şeyi bütün özellikleriyle bilmek veya tanımak
 2. 5

  yakından nedir ?

  Yakın bir yerden, yakın olarak Çok dikkatli, titiz bir biçimde
 3. 5

  uzaktan yakından nedir ?

  Herhangi bir bakımdan ilgili
Üst