yakindan

  1. 5

    yakından bilmek (veya tanımak) nedir ?

  2. 5

    yakından nedir ?

  3. 5

    uzaktan yakından nedir ?

Üst