vulgarize

  1. 5

    vülgarize nedir ?

    Halk için yapılan