uzunluk

  1. 5

    uzunluk ölçüsü nedir ?

    Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
  2. 5

    uzunluk nedir ?

    Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı iki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği Süre yönünden uzun olma durumu
Üst