uzlastirma

  1. 5

    uzlaştırma kurulu nedir ?

    Toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların uyuşmazlığa gitmeleri durumunda, uzlaşma sağlamak amacı ile grev ve lokavt kanununa göre oluşturulan, kararlarının yaptırım gücü olmayan kurul
  2. 5

    uzlaştırma nedir ?

    Uzlaştırmak işi
Üst