uzaycilik

  1. 5

    uzaycılık nedir ?

    Uzaya araçlarla gitme işi Uzaycının yaptığı iş Uzayla ilgili olma
Üst