uzaklastirilmak

  1. 5

    uzaklaştırılmak nedir ?

    Uzaklaşması sağlanmak Görevden alınmasını sağlamak
Üst