uzaklastirilma

  1. 5

    uzaklaştırılma nedir ?

    Uzaklaştırılmak işi veya durumu
Üst