uyutmak

  1. 5

    uyutmak nedir ?

    Uyumasını sağlamak, uyur duruma getirmek (acı, keder vb. için) Hafifletmek ilgi konusu olmaktan çıkarmak, unutturmak Aldatmak, kandırmak
Üst