uyusturulmak

  1. 5

    uyuşturulmak nedir ?

    Anlaşmaları sağlanılmak
  2. 5

    uyuşturulmak nedir ?

    Uyuşturmak işi yapılmak, hissedemez duruma getirilmek
Üst