uyusmazlik

 1. 5

  uyuşmazlık mahkemesi nedir ?

  Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme
 2. 5

  uyuşmazlık çıkmak nedir ?

  anlaşmazlık olmak, ihtilâf doğmak
 3. 5

  uyuşmazlık nedir ?

  Uyuşmama durumu Kelimede, yan yana gelen iki hecede bazı seslerin bulunmayışı. Örnek olarak Türkçede son sesi -k olan bir kelimeye -k ile biten bir ek getirilince ilk -k sesi düşen: küçükcük > küçücük gibi
Üst