uyusmak

  1. 5

    uyuşmak nedir ?

    Her konuda birbirine uymak, imtizaç etmek Bir iş, düşünce, görüş vb.üzerinde anlaşmaya varmak, uzlaşmak, mutabık kalmak
  2. 5

    uyuşmak nedir ?

    Soğuk, basınç vb. yüzünden vücudun bir yerinde, duygu ve hareket geçici olarak azalmak
Üst