uyumsuz

  1. 5

    uyumsuz nedir ?

    Uyumu olmayan, ahenksiz
Üst