uysallik

  1. 5

    uysallık nedir ?

    Uysal olma durumu Uysalca davranış
Üst