uysallasmak

  1. 5

    uysallaşmak nedir ?

    Uysal duruma gelmek, uysal olmak
Üst