uyrukluk

  1. 5

    uyrukluk nedir ?

    (bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
Üst