uyruk

  1. 5

    uyruk nedir ?

    Bir devletin yönetimi altında olma durumu Bir kimsenin etkisi altında olma durumu, körü körüne bağlanma, gözü kapalı inanma
Üst