uymazlik

  1. 5

    uymazlık nedir ?

    Aykırılık, başkalık, mugayeret
Üst