uyma

  1. 5

    uyma nedir ?

    Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
Üst