uygulayimci

  1. 5

    uygulayımcı nedir ?

    Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse
Üst