uygulayim

  1. 5

    uygulayım bilimi nedir ?

    iş veya yapım kollarında kullanılan bilimsel ve teknik yöntemleri, araç ve gereci kapsayan bilgi, teknoloji Bilim ve uygulayımın verilerini işe, yapıma yansıtma bilgisi
  2. 5

    uygulayım nedir ?

    Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik Bu uygulamaya ilişkin Genel anlamda bir işin doğru yolu yordamı, yöntemi
Üst