uygarlik

  1. 5

    uygarlık nedir ?

    Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik Bir ülkenin, bir toplumun, maddî ve manevî varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet
Üst