uygarlasma

  1. non

    4.Haftanın Tartışması / uygarlaşma ve insanlaşma aynı zemindeki zıtların birliği ise.

    "uygarlaşma ve insanlaşma aynı zemindeki zıtların birliği ise; bu çelişki nasıl aşılacaktır?"
  2. 5

    uygarlaşma nedir ?

    Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
Üst