uydulastirmak

  1. 5

    uydulaştırmak nedir ?

    Uydu durumuna getirmek
Üst