uydu

  1. 5

    yapma uydu nedir ?

    Herhangi bir gezegenin çevresindeki bir yörüngeye yer yüzünden fırlatarak yerleştirilmiş insan yapısı nesne, sunî peyk
  2. 5

    uydu nedir ?

    Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk Türlü amaçlarla Yer'den fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek Yer çevresinde dolanan araç Bir şeye bağımlılığı olan (kimse, devlet vb.)
Üst