uyarti

  1. 5

    uyartı nedir ?

    Uyarmak için söylenen söz, ihtar Uyarı Uyaran
Üst