uyarmak

  1. 5

    uyarmak nedir ?

    Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak Öğütle yola getirmeye çalışmak Uyandırmak Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev...
Üst